aktualności

Nabór na stanowisko inspektora d/s kadr i płac do Warsztatu Terapii Zajęciowej

Ogłoszenie o nabórze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. kadr i płac w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Raciborzu przy ul Rzeźniczej 8 Ogłoszenie o naborze zostało opublikowane  na stronie htt...

czytaj więcej...

IV KONKURS KULINARNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PT.„DYNIA W CENTRUM UWAGI"

IV KONKURS KULINARNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 26 listopada w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „ISKIERKA” w Raciborzu odbył się konkurs kulinarny pt. „Dynia w centrum uwagi’ W konkursie kulinarnym wzięli udzia...

czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA DO REALIZACJI PROJEKTU "DRUGI BRZEG"

NABÓR PARTNERA DO REALIZACJI PROJEKTU „Drugi Brzeg” Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansow...

czytaj więcej...

dane kontaktowe

ADRES: ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz GODZINY PRACY:
TELEFON: 32 4152650, 32 4190642, 32 4190643 PON. 7:00 - 15:00
FAX: 32 419 06 59 WT. 7:00 - 16:00   
E-MAIL: sekretariat@ops-raciborz.pl ŚR. 7:00 - 15:00
NIP: 639 16 96 887 CZW. 7:00 - 15:00
REGON: 003457272 PT. 7:00 - 14:00 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Projekt pn. SENIORZY POZNAJĄ OSTRAWĘ I RACIBÓRZ

Informacja o zatwierdzeniu mikroprojektu do dofinansowania Nazwa programu: INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w ...

czytaj więcej...

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.

  Gmina Racibórz otrzymała środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 50 761,80 zł z przeznaczeniem na realizac...

czytaj więcej...