aktualności

Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Częstochowie

Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Częstochowie dotycząca realizacji XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021.

czytaj więcej...

Informacje w zakresie udzielania ewentualnej pomocy dla osób poszkodowanych w skutek nawałnic

Pomoc przeznaczona jest dla osób samotnie gospodarujących lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, w której nie mogą zaspokoić niezbędny...

czytaj więcej...

Projekt UE - Wsparcie organizacji usług społecznych

Projekt „Wsparcie organizacji usług społecznych” realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetow...

czytaj więcej...

dane kontaktowe

ADRES: ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz GODZINY PRACY:
TELEFON: 32 4152650, 32 4190642, 32 4190643 PON. 7:00 - 15:00
FAX: 32 419 06 59 WT. 7:00 - 16:00   
E-MAIL: sekretariat@ops-raciborz.pl ŚR. 7:00 - 15:00
NIP: 639 16 96 887 CZW. 7:00 - 15:00
REGON: 003457272 PT. 7:00 - 14:00 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Informacja dotycząca terminów składania wniosków

Świadczenia wychowawcze 500+ Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych w Raciborzu informuje, iż zgodnie ze zmia...

czytaj więcej...

Bezpłatne porady prawnika na terenie powiatu raciborskiego

Bezpłatne porady prawnika na terenie powiatu raciborskiego. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonej ulotce. Natomiast obszerniejsze informacje w zakr...

czytaj więcej...