aktualności

Projekt pn. SENIORZY POZNAJĄ OSTRAWĘ I RACIBÓRZ

Informacja o zatwierdzeniu mikroprojektu do dofinansowania. Nazwa programu: INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia Tytuł projektu: Seniorzy poznają Os...

czytaj więcej...

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.

Gmina Racibórz otrzymała środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 50 761,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie świadczenia usług opieku...

czytaj więcej...

Pilotażowy program „Aktywny samorząd" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pilotażowy program „Aktywny  samorząd"  finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Obszar C zadanie 1-Pomoc w  ZAKUPIE WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE  ELEKTRYCZNYM...

czytaj więcej...

dane kontaktowe

ADRES: ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz GODZINY PRACY:
TELEFON: 32 4152650, 32 4190642, 32 4190643 PON. 7:00 - 15:00
FAX: 32 419 06 59 WT. 7:00 - 16:00   
E-MAIL: sekretariat@ops-raciborz.pl ŚR. 7:00 - 15:00
NIP: 639 16 96 887 CZW. 7:00 - 15:00
REGON: 003457272 PT. 7:00 - 14:00 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Ważny komunikat dotyczący podwójnej wypłaty "300+" Dobry start

Szanowni Państwo, W związku z podwójną wypłatą świadczenia 300+ prosimy o zwrot jednego z nich na poniższe konto: 13 1050 0028 8001 0000 0000 0000  ...

czytaj więcej...

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. św. Tereski w Rabce-Zdroju

  34-700 Rabka-Zdrój ul. Słoneczna 11, tel./fax 018/2676525 e-mail: sw_tereska_rabka@tlen.pl   Więcej informacji można uzyskać na stronie intern...

czytaj więcej...