aktualności

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 informacje

Zwracamy się z prośba o bieżące śledzenie zamieszczanych informacji   Aktualizacja 06.04.2020 r. W dniu 10 kwietnia (piątek) w godzinach od 14.00 realizowana będzie wypłata świadczeń z kasy tut. Ośrod...

czytaj więcej...

Informacja dotycząca zmian organizacyjnych Ośrodka

Na podstawie Uchwały z dnia 25.09.2019 r. nr X/157/2019 Rady Miasta Racibórz od dnia 01.01.2020 r. Warsztat Terapii Zajęciowej stanowi odrębną jednostkę organizacyjną Miasta Racibórz.

czytaj więcej...

Projekt pn. SENIORZY POZNAJĄ OSTRAWĘ I RACIBÓRZ

Informacja o zatwierdzeniu mikroprojektu do dofinansowania. Nazwa programu: INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia Tytuł projektu: Seniorzy poznają Os...

czytaj więcej...

dane kontaktowe

ADRES: ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz GODZINY PRACY:
TELEFON: 32 4152650, 32 4190642, 32 4190643 PON. 7:00 - 15:00
FAX: 32 419 06 59 WT. 7:00 - 16:00   
E-MAIL: sekretariat@ops-raciborz.pl ŚR. 7:00 - 15:00
NIP: 639 16 96 887 CZW. 7:00 - 15:00
REGON: 003457272 PT. 7:00 - 14:00 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.

  Gmina Racibórz otrzymała środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 50 761,80 zł z przeznaczeniem na realizac...

czytaj więcej...

Pilotażowy program „Aktywny samorząd" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pilotażowy program „Aktywny  samorząd"  finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Obszar C zadanie 1-Pomoc w ...

czytaj więcej...