Aktualności

Projekt pn. SENIORZY POZNAJĄ OSTRAWĘ I RACIBÓRZ

Informacja o zatwierdzeniu mikroprojektu do dofinansowania

Nazwa programu: INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia

Tytuł projektu: Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz /Senioři poznávají Ostravu a Ratiboř

Numer rej.mikroprojektu: Cz.11.4.120/0.0/0.0/16 _013/0001970

Typ projektu/Oś priorytetowa: B/OP4

Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu

Partner Projektu:  Statutárni mĕsto Ostrava (mestsky obvod Moravska Ostrava a Privoz)

 

Głównym celem projektu jest poszerzenie oferty dla seniorów po obu stronach granicy. Seniorzy będą się poznawać, podróżować razem  i odwiedzać atrakcje partnerskich miast. Celem wspierania i organizowania zajęć rekreacyjnych dla seniorów jest optymalizacja procesu starzenia i ograniczenie jego negatywnych skutków. W ramach projektu realizowane będą:

Dwudniowa wycieczka do Raciborza i nad Zalew Rybnicki 12.09.2019r. – 13.09.2019r.

Dzień Seniora w Ostrawie 01.10.2019r.

Wspólne gotowanie potraw regionalnych w Raciborzu – styczeń- luty 2020r.

Wycieczka dwudniowa do Ostrawy – maj 2020r.

Plan spotkania z Czechami w ramach Projektu Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz

 

12.09.2019 r.

9:00 - zwiedzanie Muzeum w Raciborzu (grupa polska)

10:30 – zwiedzanie Muzeum w Raciborzu (grupa czeska)

11:15 - zwiedzanie Raciborza z przewodnikiem

13:30 - obiad i podwieczorek

15:00 - zwiedzanie Browaru z degustacją

16:30 - zwiedzanie Zamku Piastowskiego i warsztaty ceramiczne

17:15 - przejazd na kemping i czas wolny

18:00 - 21:00 lub 20:00 ( w zależności od kondycji uczestników) – zabawa  taneczna z zespołem muzycznym i wspólne śpiewanie przy ognisku

18:30 - kolacja.

 

13.09.2019r.

8:30 - śniadanie

10:00 - wyjazd do Rybnika

11.00 zbiórka na Przystani Rowerowo -Kajakowej Aktywni Rybnik Stodoły ul. Ks. Emila Szramka11

11.05 - kawa, herbata, ciasto domowe

11.35 - wyjazd grupy nr 1. Na przystań żeglarską Hotel Stodoły

12.00 start rejsu po zalewie Rybnickim (około 1 godziny)

13.00 przejazd wozami konnymi przez lasy Cysterskich kompozycji na przystań kajakową Aktywni

14.00 Gry i zabawy na biwaku, strzelanie z łuku, badminton – konkurs.

14.45 Poczęstunek: żurek, chleb ze smalcem, kiełbaski, kawa, herbata

16.00 Zakończenie imprezy

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020- Podprogram 2019

POPŻ  2019  - pełna realizacja  PROGRAMU potrwa do lipca 2020r.

Na dzień 27.09.2019 r zakończono wydawanie skierowań celem ubiegania sie o POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ

 

Nazwa  i adres lokalnej  organizacji partnerskiej:

STOWARZYSZENIE  ARTYSTYCZNO – SPOŁECZNE "PRACOWNIA PRZYSZŁOŚCI"  47-400 Racibórz   ul. Czekoladowa 6/4

Koordynator wydawania produktów  żywnościowych w  ramach POPŻ 2019: Pan Tomasz  Kuryłowicz; tel. kontaktowy 605 314 991

 

UWAGA:

OSOBY UPRAWNIONE  DO  POMOCY  ŻYWNOŚCIOWEJ  POPŻ  2019

(do 200% kryterium dochodowego)

tj. max.1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

    max. 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Pracownicy OPS wydają  klientom oryginał  karty skierowania DRUK 5A (kserokopia pozostaje w OPS w segregatorze) – II piętro pok. nr 5;

Pracownicy OPS oryginał dokumentu dot. dochodu DRUK 5B – pozostawiają w segregatorze  OPS – II piętro pok. nr 5

 

PROŚBA!!! - w przypadku osób niepełnosprawnych, w szczególności  mających problemy z poruszaniem się – prosi się aby osoba uzyskująca skierowanie w druku skierowania /5A/ - przy własnym podpisie  dokonała stosownej adnotacji, iż nie jest w stanie odebrać żywności, wówczas w omawianych przypadkach szczególnych – pracownicy STOWARZYSZENIA postarają się dostarczyć produkty do miejsca  zamieszkania.

 

UWAGA:

OBOWIĄZUJE  REJESTRACJA  SKIEROWAŃ UZYSKANYCH Z OPS - tak jak w poprzednim roku; tj. w pomieszczeniu byłego "LABIRYNTU" – wejście od ul. Kowalskiej 1.

 

Rozpoczęcie rejestracji – od 16 września 2019r.

- w poniedziałki – od godz. 9.30   do godz. 12.00

- w piątki –           od  godz. 16.00 do godz. 18.00

 

 OSTATECZNIE REJESTRACJA SKIEROWAŃ MUSI NASTĄPIĆ  NAJPÓŹNIEJ DO KOŃCA LISTOPADA 2019R.

 

Faktyczna dystrybucja żywności nastąpi najprawdopodobniej dopiero w grudniu 2019r.

 

poniżej link do strony OPS zakładka  programy 

http://www.ops-raciborz.pl/kategorie/projekty---programy---strategie/programy-1/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014---2020----podprogram-2019--.html

 

ponizej link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej 

Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019

Ważny komunikat dotyczący podwójnej wypłaty "300+" Dobry start

Szanowni Państwo,

W związku z podwójną wypłatą świadczenia 300+ prosimy o zwrot jednego z nich na poniższe konto:

13 1050 0028 8001 0000 0000 0000 

 

Kwota: ……………………. (300,00 zł lub wielokrotność)

 

Tytuł przelewu: zwrot zdublowanego świadczenia 300+
Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.


 

Gmina Racibórz otrzymała środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 50 761,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym. Dofinansowanie przyznane jest w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.

Dofinansowanie przyznane zostało w związku ze złożonym wnioskiem, który oceniony został pozytywnie. W procesie pozyskiwania środków zewnętrznych udział brał Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu, który realizuje zadanie.

 

Szczegółowe informacje w zakresie realizowanego programu dostępne są pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-uslugi-opiekuncze-dl-osob-niepelnosprawnych-edycja-2019

Pilotażowy program „Aktywny samorząd" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pilotażowy program „Aktywny  samorząd"  finansowany ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Obszar C zadanie 1-Pomoc w  ZAKUPIE WÓZKA

INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE  ELEKTRYCZNYM          

DANE KONTAKTOWE

ADRES: ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz
TELEFON 32 4152650, 32 4190642, 32 4190643
FAX: 32 419 06 59
E-MAIL: sekretariat(malpka)ops-raciborz.pl
NIP: 639 16 96 887
REGON: 003457272
PON. 7:00 - 15:00
WT. 7:00 - 16:00
ŚR. 7:00 - 15:00
CZW. 7:00 - 15:00
PT. 7:00 - 14:00

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Napisz do nas:

* Pola wymagane