Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020- Podprogram 2018

Uprzejmie informujemy, że zakończono wydawanie skierowań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 .

 

Uwaga! Obowiązuje rejestracja skierowań /tak jak w poprzednim okresie/ - pomieszczenie byłego 'LABIRYNTU"; wejście od ul. Kowalskiej 1.

 

Wydawanie żywności nastąpi  już  w dniu 8 listopada 2018 r. (czwartek) godz. 16.00-18.00 

w kolejnych  tygodniach wg harmonogramu:

- poniedziałki od godz. 9.30 do godz. 12.00;

- piątki od godz. 16.00 do godz. 18.00

 

POPŻ  2018 – we współpracy Lokalną Organizacją  Partnerską jn. STOWARZYSZENIE  ARTYSTYCZNO – SPOŁECZNE "PRACOWNIA  PRZYSZŁOŚCI".

 Osoba koordynująca ze strony Organizacji Partnerskiej: Pan Tomasz  Kuryłowicz; tel. 605 314 991.

 

 Praktyczne informacje:

 Kryterium dochodowe uprawniającego do pomocy żywnościowej:

  kryterium dochodowe do 30.09.2018          kryterium dochodowe od 1.10.2018 r
 dla  osoby  samotnie  gospodarującej 1268 zł 1402 zł
dla osoby w  rodzinie. 1028 zł  1056 zł

Dochód z  miesiąca poprzedzającego uzyskanie skierowania – kwalifikuje pracownik socjalny lub asystent rodziny,  ostatecznie skierowanie weryfikuje  i potwierdza pracownik  socjalny.

  

W dniu 4.04.2019 r (czwartek) odbędą się Warsztaty KULINARNE w ramach POPŻ 2018 

w godzinach:

I grupa:  od 12.00 do 15.00 

II grupa: od 15.00 do 18.00

Uwaga!

Osoby, które wezmą udział w wyżej wymienionych  warsztatach- będą mogły uzyskać w tym samym dniu kolejny przydział produktów żywnościowych.  

STAŻ PRACY W OPS

INFORMACJA DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIBORZU

O MOŻLIWOŚCI ODBYCIA STAŻU W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIBORZU PRZEZ BEZROBOTNEGO ZAREJESTROWANEGO

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RACIBORZU 

 DANE DOTYCZĄCE SKIEROWANIA I ODBYWANIA STAŻU PRZEZ BEZROBOTNEGO :

1.Proponowany okres odbywania stażu, nie krótszy niż 3 miesiące – 9 miesięcy marzec – grudzień  2019

2.Miejsce odbywania/wykonywania stażu :  Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu ul. Sienkiewicza 1

3.Po zakończeniu stażu deklaruję zatrudnienie dla 1 osoby w formie umowy o pracę na czas określony na okres 3 miesięcy w wymiarze nie niższym niż 0,5 etatu.

4.Osoby zainteresowane odbyciem stażu w Ośrodku proszone są o kontakt wyłącznie telefoniczny z Kierownikiem Działu Administracji i Realizacji Świadczeń – Roksaną Pytlik pod numerem telefonu 32 415 26 50.

 

Pełna treść ogłoszenia oraz stawiane wymagania  w zamieszczonym linku http://www.ops-raciborz.pl/aktualnosci/staz-pracy-w-ops.html

PROGRAM "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"

Szanowni Państwo,

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu informuje, iż Rada Ministrów ustanowiła wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, który będzie realizowany w latach 2019–2023 (Uchwała Rady Ministrów nr 140 z dnia15 października 2018 r., poz.1007). Uchwała w przedmiotowej sprawie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. 

Dotychczasowy program w zakresie dożywiania, w oparciu o który tut. Organ wydał decyzje administracyjne uprawniające do pomocy w formie posiłków dla dzieci i młodzieży realizowany jest wyłącznie do końca bieżącego roku kalendarzowego.

Mając na uwadze wprowadzenie nowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w miesiącu styczniu 2019 roku należy ponownie złożyć stosowne wnioski.

W zakresie dotychczasowych decyzji organ podejmie działania zmierzające do ich uchylenia z dniem 1 stycznia 2019 roku.

 
Z poważaniem

mgr Halina Sacha

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu

 

 

 

Zmiana kryteriów dochodowych i kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 1.10.2018 r.

Z dniem 01.10.2018 r. zmieniają się kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Poniżej link do Rozporządzenia Rady Ministrów z  11 lipca 2018 r z obowiązującymi  kwotami . 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001358/O/D20181358.pdf

Projekt „Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w gminie Racibórz”

Wnioskodawca: Miasto Racibórz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu

 Projekt „Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w gminie Racibórz” w ramach działania 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

DANE KONTAKTOWE

ADRES: ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz
TELEFON 32 4152650, 32 4190642, 32 4190643
FAX: 32 419 06 59
E-MAIL: sekretariat(malpka)ops-raciborz.pl
NIP: 639 16 96 887
REGON: 003457272
PON. 7:00 - 15:00
WT. 7:00 - 16:00
ŚR. 7:00 - 15:00
CZW. 7:00 - 15:00
PT. 7:00 - 14:00

 

Napisz do nas:

* Pola wymagane