Aktualności

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.


 

Gmina Racibórz otrzymała środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 50 761,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym. Dofinansowanie przyznane jest w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.

Dofinansowanie przyznane zostało w związku ze złożonym wnioskiem, który oceniony został pozytywnie. W procesie pozyskiwania środków zewnętrznych udział brał Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu, który realizuje zadanie.

 

Szczegółowe informacje w zakresie realizowanego programu dostępne są pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-uslugi-opiekuncze-dl-osob-niepelnosprawnych-edycja-2019

Pilotażowy program „Aktywny samorząd" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pilotażowy program „Aktywny  samorząd"  finansowany ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Obszar C zadanie 1-Pomoc w  ZAKUPIE WÓZKA

INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE  ELEKTRYCZNYM          

Ważny komunikat dotyczący podwójnej wypłaty "300+" Dobry start

Szanowni Państwo,

W związku z podwójną wypłatą świadczenia 300+ prosimy o zwrot jednego z nich na poniższe konto:

13 1050 0028 8001 0000 0000 0000 

 

Kwota: ……………………. (300,00 zł lub wielokrotność)

 

Tytuł przelewu: zwrot zdublowanego świadczenia 300+
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020- Podprogram 2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu planuje współuczestniczyć w wydawaniu skierowań do udziału i korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2019 współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

 

 

Termin wypłat w kasie ops

UWAGA OD 1.01.2019  ZMIANA GODZIN OTWARCIA KASY

Godziny otwarcia kasy od 11.00 do 13.00 w dniach według podanego harmonogramu.

 

DANE KONTAKTOWE

ADRES: ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz
TELEFON 32 4152650, 32 4190642, 32 4190643
FAX: 32 419 06 59
E-MAIL: sekretariat(malpka)ops-raciborz.pl
NIP: 639 16 96 887
REGON: 003457272
PON. 7:00 - 15:00
WT. 7:00 - 16:00
ŚR. 7:00 - 15:00
CZW. 7:00 - 15:00
PT. 7:00 - 14:00

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Napisz do nas:

* Pola wymagane