Aktualności

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU OSOBOWEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka zamieszczono informacje o sprzedaży samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

link do strony   http://www.ops.bipraciborz.pl/index.php?id=464

STAŻ PRACY W OPS

INFORMACJA DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIBORZU

O MOŻLIWOŚCI ODBYCIA STAŻU W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIBORZU PRZEZ BEZROBOTNEGO ZAREJESTROWANEGO

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RACIBORZU 

 DANE DOTYCZĄCE SKIEROWANIA I ODBYWANIA STAŻU PRZEZ BEZROBOTNEGO :

1.Proponowany okres odbywania stażu, nie krótszy niż 3 miesiące – 9 miesięcy marzec – grudzień  2019

2.Miejsce odbywania/wykonywania stażu :  Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu ul. Sienkiewicza 1

3.Po zakończeniu stażu deklaruję zatrudnienie dla 1 osoby w formie umowy o pracę na czas określony na okres 3 miesięcy w wymiarze nie niższym niż 0,5 etatu.

4.Osoby zainteresowane odbyciem stażu w Ośrodku proszone są o kontakt wyłącznie telefoniczny z Kierownikiem Działu Administracji i Realizacji Świadczeń – Roksaną Pytlik pod numerem telefonu 32 415 26 50.

 

Pełna treść ogłoszenia oraz stawiane wymagania  w zamieszczonym linku http://www.ops-raciborz.pl/aktualnosci/staz-pracy-w-ops.html

PROGRAM "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"

Szanowni Państwo,

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu informuje, iż Rada Ministrów ustanowiła wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, który będzie realizowany w latach 2019–2023 (Uchwała Rady Ministrów nr 140 z dnia15 października 2018 r., poz.1007). Uchwała w przedmiotowej sprawie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. 

Dotychczasowy program w zakresie dożywiania, w oparciu o który tut. Organ wydał decyzje administracyjne uprawniające do pomocy w formie posiłków dla dzieci i młodzieży realizowany jest wyłącznie do końca bieżącego roku kalendarzowego.

Mając na uwadze wprowadzenie nowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w miesiącu styczniu 2019 roku należy ponownie złożyć stosowne wnioski.

W zakresie dotychczasowych decyzji organ podejmie działania zmierzające do ich uchylenia z dniem 1 stycznia 2019 roku.

 
Z poważaniem

mgr Halina Sacha

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu

 

 

 

IV DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI w DZIENNYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ul.Ocicka 13 a , w Raciborzu

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w  IV DNIU OTWARTYCH DRZWI

  

Tradycyjnie w dniu 17 grudnia 2018 roku o godz. 9:00 rozpoczynamy w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Iskierka” przy ul. Ocickiej 13a w Raciborzu IV Dzień Otwartych Drzwi. Chcemy pokazać mieszkańcom naszą placówkę, opowiedzieć o tym, co robimy i zachęcić seniorów do korzystania z naszych usług.

Program:

  9:00 – przywitanie gości, zapoznanie z charakterystyką placówki.

  9:15 – przedstawienie teatralne „Czerwony Kapturek” w wykonaniu naszych seniorów.

  9:35 – Warsztaty kulinarne z szefem kuchni Panem Aleksandrem Drostem.

10:30 – Wspólne kolędowanie z zespołem „Bez Echa”.

11:30 – Zakończenie Dnia Otwartych Drzwi.

 

W trakcie spotkania możliwość rozmowy z psychologiem Panią Wiktorią Jary oraz skorzystania z bufetu z kawą i słodyczami.

 

Zmiana kryteriów dochodowych i kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 1.10.2018 r.

Z dniem 01.10.2018 r. zmieniają się kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Poniżej link do Rozporządzenia Rady Ministrów z  11 lipca 2018 r z obowiązującymi  kwotami . 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001358/O/D20181358.pdf

DANE KONTAKTOWE

ADRES: ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz
TELEFON 32 4152650, 32 4190642, 32 4190643
FAX: 32 419 06 59
E-MAIL: sekretariat(malpka)ops-raciborz.pl
NIP: 639 16 96 887
REGON: 003457272
PON. 7:00 - 15:00
WT. 7:00 - 16:00
ŚR. 7:00 - 15:00
CZW. 7:00 - 15:00
PT. 7:00 - 14:00

 

Napisz do nas:

* Pola wymagane