Aktualności

Nabór na stanowisko inspektora d/s kadr i płac do Warsztatu Terapii Zajęciowej

Ogłoszenie o nabórze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. kadr i płac w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Raciborzu przy ul Rzeźniczej 8

Ogłoszenie o naborze zostało opublikowane  na stronie https://www.bipraciborz.pl/bipkod/22581385   

w Menu Przedmiotowym, zakładce Praca w urzędzie – Praca w jednostce – Warsztat Terapii Zajęciowej w Raciborzu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32/415 0560 

IV KONKURS KULINARNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PT.„DYNIA W CENTRUM UWAGI"

IV KONKURS KULINARNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 listopada w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „ISKIERKA” w Raciborzu odbył się konkurs kulinarny pt. „Dynia w centrum uwagi’

W konkursie kulinarnym wzięli udział przedstawiciele Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień", Domu Pomocy Społecznej św. Notburgii, Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz  Dziennego domu Pomocy Społecznej "Iskierka". Wśród uczestników dominowały panie, ale nie zabrakło też panów.

Konkurs cieszy się dużą popularnością i budzi wielkie emocje wśród uczestników, co roku sposób podania potraw i wygląd kucharzy jest na najwyższym poziomie. Potraw przygotowanych w konkursie nie powstydziłaby się żadna restauracja.

Przygotowywaniu potraw przyglądał się Aleksander Drost, reprezentant kuchni Pracowni Smaku "Orso" z Knurowa. Doświadczony kucharz przyznaje, że dynie jest warzywem niedocenianym, ale na szczęście na nowo odkrywanym w polskiej kuchni, ponieważ jest bardzo zdrowa i jak udowodnili uczestnicy Konkursu daje wiele możliwości jej podania. Generalnie przepisów jest tyle, ile osób je wykonujących. Zawodowemu kucharzowi imponowała organizacja pracy uczestników.

W tym roku wygrała drużyna gospodarzy ze swoja zupą dyniową, drugie miejsce zajął Warsztat Terapii Zajęciowej, a trzecie miejsce ex aequo raciborskie Domy Pomocy Społecznej.

Konkurs "Dynia w centrum uwagi był czwartą edycją kulinarnych zmagań organizowanych w Dziennym Domu Opieki Społecznej "Iskierka" w Raciborzu. Konkurs był objęty patronatem Prezydenta Miasta Raciborza oraz Starosty Raciborskiego. Nagrody ufundowała również właścicielka restauracji  Pracownia Smaku "Orso".W Konkursie chodzi przede wszystkim o zabawę i aktywizację osób starszych i niepełnosprawnych. Podstawowy cel konkursu, czyli dobrą zabawę, udało się osiągnąć, o czym zaświadczają dołączone do artykułu zdjęcia.

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA DO REALIZACJI PROJEKTU "DRUGI BRZEG"

NABÓR PARTNERA DO REALIZACJI PROJEKTU „Drugi Brzeg”

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu  ogłasza nabór na partnera do realizacji projektu w ramach konkurs nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, działania, 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. Projekt realizowany będzie w okresie od 2020 roku (druga połowa do 31.12.2022 r., data realizacji projektu może ulec zmianie, w trakcie tworzenia wniosku o dofinansowanie w porozumieniu z partnerem).

Więcej informacji na stronę BIP Ośrodka - menu przedmiotowe Ogłoszenia  -  przekierowanie na stonę   Ogłoszenie o naborze i wyborze partnera   

Projekt pn. SENIORZY POZNAJĄ OSTRAWĘ I RACIBÓRZ

Informacja o zatwierdzeniu mikroprojektu do dofinansowania.

Nazwa programu: INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia

Tytuł projektu: Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz /Senioři poznávají Ostravu a Ratiboř

Numer rej.mikroprojektu: Cz.11.4.120/0.0/0.0/16 _013/0001970

Typ projektu/Oś priorytetowa: B/OP4

Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu

Partner Projektu:  Statutárni mĕsto Ostrava (mestsky obvod Moravska Ostrava a Privoz)

Głównym celem projektu jest poszerzenie oferty dla seniorów po obu stronach granicy. Seniorzy będą się poznawać, podróżować razem  i odwiedzać atrakcje partnerskich miast. Celem wspierania i organizowania zajęć rekreacyjnych dla seniorów jest optymalizacja procesu starzenia i ograniczenie jego negatywnych skutków. W ramach projektu realizowane będą:

  • Dwudniowa wycieczka do Raciborza i nad Zalew Rybnicki 12.09.2019r. – 13.09.2019r.
  • Dzień Seniora w Ostrawie 01.10.2019r.
  • Wspólne gotowanie potraw regionalnych w Raciborzu – styczeń- luty 2020r.
  • Wycieczka dwudniowa do Ostrawy – maj 2020r.

Plan spotkania z Czechami w ramach Projektu Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz

12.09.2019 r.

9:00 - zwiedzanie Muzeum w Raciborzu (grupa polska)

10:30 – zwiedzanie Muzeum w Raciborzu (grupa czeska)

11:15 - zwiedzanie Raciborza z przewodnikiem

13:30 - obiad i podwieczorek

15:00 - zwiedzanie Browaru z degustacją

16:30 - zwiedzanie Zamku Piastowskiego i warsztaty ceramiczne

17:15 - przejazd na kemping i czas wolny

18:00 - 21:00 lub 20:00 ( w zależności od kondycji uczestników) – zabawa  taneczna z zespołem muzycznym i wspólne śpiewanie przy ognisku

18:30 - kolacja.

 

13.09.2019r.

8:30 - śniadanie

10:00 - wyjazd do Rybnika

11.00 zbiórka na Przystani Rowerowo -Kajakowej Aktywni Rybnik Stodoły ul. Ks. Emila Szramka11

11.05 - kawa, herbata, ciasto domowe

11.35 - wyjazd grupy nr 1. Na przystań żeglarską Hotel Stodoły

12.00 start rejsu po zalewie Rybnickim (około 1 godziny)

13.00 przejazd wozami konnymi przez lasy Cysterskich kompozycji na przystań kajakową Aktywni

14.00 Gry i zabawy na biwaku, strzelanie z łuku, badminton – konkurs.

14.45 Poczęstunek: żurek, chleb ze smalcem, kiełbaski, kawa, herbata

16.00 Zakończenie imprezy

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020- Podprogram 2019

POPŻ  2019  - pełna realizacja  PROGRAMU potrwa do lipca 2020r.

Na dzień 27.09.2019 r zakończono wydawanie skierowań celem ubiegania sie o POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ

 

Nazwa  i adres lokalnej  organizacji partnerskiej:

STOWARZYSZENIE  ARTYSTYCZNO – SPOŁECZNE "PRACOWNIA PRZYSZŁOŚCI"  47-400 Racibórz   ul. Czekoladowa 6/4

Koordynator wydawania produktów  żywnościowych w  ramach POPŻ 2019: Pan Tomasz  Kuryłowicz; tel. kontaktowy 605 314 991

 

UWAGA:

OSOBY UPRAWNIONE  DO  POMOCY  ŻYWNOŚCIOWEJ  POPŻ  2019 (do 200% kryterium dochodowego)

  • max.1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • max. 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Pracownicy OPS wydają  klientom oryginał  karty skierowania DRUK 5A (kserokopia pozostaje w OPS w segregatorze) – II piętro pok. nr 5;

Pracownicy OPS oryginał dokumentu dot. dochodu DRUK 5B – pozostawiają w segregatorze  OPS – II piętro pok. nr 5

 

PROŚBA!!! - w przypadku osób niepełnosprawnych, w szczególności  mających problemy z poruszaniem się – prosi się aby osoba uzyskująca skierowanie w druku skierowania /5A/ - przy własnym podpisie  dokonała stosownej adnotacji, iż nie jest w stanie odebrać żywności, wówczas w omawianych przypadkach szczególnych – pracownicy STOWARZYSZENIA postarają się dostarczyć produkty do miejsca  zamieszkania.

 

UWAGA:

OBOWIĄZUJE  REJESTRACJA  SKIEROWAŃ UZYSKANYCH Z OPS - tak jak w poprzednim roku; tj. w pomieszczeniu byłego "LABIRYNTU" – wejście od ul. Kowalskiej 1.

 

Rozpoczęcie rejestracji – od 16 września 2019r.

- w poniedziałki – od godz. 9.30   do godz. 12.00

- w piątki –           od  godz. 16.00 do godz. 18.00

 

 OSTATECZNIE REJESTRACJA SKIEROWAŃ MUSI NASTĄPIĆ  NAJPÓŹNIEJ DO KOŃCA LISTOPADA 2019R.

 

Faktyczna dystrybucja żywności nastąpi najprawdopodobniej dopiero w grudniu 2019r.

 

Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej Podprogram 2019 

DANE KONTAKTOWE

ADRES: ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz
TELEFON 32 4152650, 32 4190642, 32 4190643
FAX: 32 419 06 59
E-MAIL: sekretariat(malpka)ops-raciborz.pl
NIP: 639 16 96 887
REGON: 003457272
PON. 7:00 - 15:00
WT. 7:00 - 16:00
ŚR. 7:00 - 15:00
CZW. 7:00 - 15:00
PT. 7:00 - 14:00

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Napisz do nas:

* Pola wymagane