Informacja dotycząca terminów składania wniosków

Świadczenia wychowawcze 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych w Raciborzu informuje, iż zgodnie ze zmianą ustawy „o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci” od dnia 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze (500+) przysługuje (na złożony wniosek) na wszystkie dzieci do 18-go roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Aktualnie trwa okres świadczeniowy 2019/2021, który kończy się z dniem 31.05.2021 roku a wraz z nim prawo do świadczeń.

    Wobec powyższego rodziny korzystające w obecnym okresie z uprawnień programu „ Rodzina 500+” nie muszą składać w chwili obecnej nowych wniosków.

Termin składania wniosków o świadczenie „500 +” na okres świadczeniowy 2021/2022 został omówiony w zakładce świadczenia rodzinne: świadczenia wychowawcze 500+.

   Powyższe nie dotyczy osób wnioskujących o świadczenia po raz pierwszy z uwagi na narodziny dziecka. Wówczas wniosek należy złożyć w okresie do 3 miesięcy od momentu narodzin, tak aby nabyć prawo do świadczeń od dnia urodzenia się dziecka.

 

Świadczenia Rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dobry Start

            Jednocześnie informujemy, że:

  • wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,
  • wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnegooraz
  • wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+) będą przyjmowane od 1 lipca 2020r. drogą elektroniczną (pod adresem www.empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz poprzez bankowość elektroniczną), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną czyli papierowo.