Informacja o pikniku sąsiedzkim w ramach projektu "Drugi Brzeg" w dniu 18 sierpnia br.

Pragniemy poinformować, że w dniu 18 sierpnia w godz. 16.00 -18.00 na zrewitalizowanych  bulwarach nadodrzańskich, tj. lewym brzegu Odry odbędzie się piknik sąsiedzki. Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „DRUGI BRZEG”, współfinansowanego przez RPO WSL. Liderem Projektu „DRUGI BRZEG” jest Miasto Racibórz. Projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem PERSONA. Piknik sąsiedzki  jest realizowany przez Partnera  Projektu- Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Projekt wynika z Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz. Jego działania skoncentrowane są na wzmacnianiu potencjału społecznego i zawodowego społeczności lokalnej, nabycie nowych umiejętności i kompetencji społecznych oraz zwiększenie szansy na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy.

Piknik sąsiedzki jest jednym z elementów  integracji  społecznej uczestników, którego celem jest wzrost motywacji do udziału w innych działaniach projektowych.  Planowane jest, że w pikniku weźmie udział ok.80 osób.

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.