Pilotażowy program „Aktywny samorząd" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pilotażowy program „Aktywny  samorząd"  finansowany ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Obszar C zadanie 1-Pomoc w  ZAKUPIE WÓZKA

INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE  ELEKTRYCZNYM