Podziękowania

Szanowni Państwo, 

pragnę podziękować za 6 lat współpracy, w szczególności za ostatnie dwa lata w okresie których prowadziłam jednostkę w zw. z nieobecnością Dyrektora. 

Szanowni Państwo,  pragnę podkreślić, że nie mogłabym realizować celów i założeń oraz reprezentować jednostki na zewnątrz na wysokim poziomie, gdyby nie ludzie, którzy pracują      w Ośrodku i, którzy realizowali swoje powierzone zadania najlepiej jak potrafią.

Dziękuję za podjętą współpracę i zaufanie do tego co robiliśmy wspólnie z Pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. 

Z poważaniem 

Roksana Pytlik