Praktyczne informacje dla mieszkańców oraz organizacja pracy Ośrodka w dniu 15 kwietnia 2022 roku

Pragniemy poinformować, iż 15 kwietnia 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu czynny jest w godzinach od 7.00 do 12.00, Dzienny Dom Pomocy Społecznej „przy Placu Wolności” czynny jest od 7.00 do 18.00.

Niezmienna pozostaje forma przekazywania korespondencji (wniosków/skarg i innych pism) do tut. Ośrodka.
W tym celu należy skorzystać ze skrzynki podawczej zamieszczonej na zewnątrz budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 1. Można również skontaktować się za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji: e-mail: sekretariat@ops-raciborz.pl oraz za pośrednictwem platformy E-PUAP.

W przypadku pytań można kontaktować się pod numerem telefonu: 32/415 2650.