Praktyczne informacje dla mieszkańców oraz organizacja pracy w dniu 2 kwietnia 2021 roku

Pragniemy poinformować, iż 2 kwietnia 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu będzie nieczynny.

W tym dniu Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu pełnią telefoniczny dyżur w godzinach od 7.30 do 19.00 pod numerem telefonu: 32/415 26 50.

Niezmienna pozostaje forma przekazywania korespondencji (wniosków/skarg i innych pism) do tut. Ośrodka. W tym celu należy skorzystać ze skrzynki podawczej zamieszczonej na zewnątrz budynku przy ul. Sienkiewicza 1. Można również skontaktować się za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji: e-mail: sekretariat@ops-raciborz.pl oraz za pośrednictwem platformy E-PUAP.