Praktyczne informacje dla mieszkańców oraz organizacja pracy w dniu 23 grudnia br.

Pragniemy poinformować, iż 23 grudnia 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej czynny jest w godzinach od 7.00 do 12.00.

 

Niezmienna pozostaje forma przekazywania korespondencji (wniosków/skarg i innych pism) do tut. Ośrodka. W tym celu należy skorzystać ze skrzynki podawczej zamieszczonej na zewnątrz budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 1. Można również skontaktować się za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji: e-mail: sekretariat@ops-raciborz.pl oraz za pośrednictwem platformy E-PUAP.