Świadczenie wychowawcze -Program "Rodzina 500 +"

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. 

  • Od 1 lipca 2019 r istnieje możliwość złożenia wniosków  o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowych zasadach poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS.   
  • Od 1 sierpnia  2019 r.  wnioski będą wydawane i przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Skłodowskiej 5 - Dział Świadczeń Rodzinnych