Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 - Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej