Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.

 

Gmina Racibórz otrzymała środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 50 761,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym. Dofinansowanie przyznane jest w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.

Dofinansowanie przyznane zostało w związku ze złożonym wnioskiem, który oceniony został pozytywnie. W procesie pozyskiwania środków zewnętrznych udział brał Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu, który realizuje zadanie.

 

Szczegółowe informacje w zakresie realizowanego programu dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.