Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020- Podprogram 2018

 Uprzejmie informujemy, że zakończono wydawanie skierowań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 .

 

Uwaga! Obowiązuje rejestracja skierowań /tak jak w poprzednim okresie/ - pomieszczenie byłego 'LABIRYNTU"; wejście od ul. Kowalskiej 1.

 

Wydawanie żywności nastąpi  już  w dniu 8 listopada 2018 r. (czwartek) godz. 16.00-18.00 

w kolejnych  tygodniach wg harmonogramu:

- poniedziałki od godz. 9.30 do godz. 12.00;

- piątki od godz. 16.00 do godz. 18.00

 

POPŻ  2018 – we współpracy Lokalną Organizacją  Partnerską jn. STOWARZYSZENIE  ARTYSTYCZNO – SPOŁECZNE "PRACOWNIA  PRZYSZŁOŚCI".

 Osoba koordynująca ze strony Organizacji Partnerskiej: Pan Tomasz  Kuryłowicz; tel. 605 314 991.

 

 Praktyczne informacje:

 Kryterium dochodowe uprawniającego do pomocy żywnościowej:

  kryterium dochodowe do 30.09.2018          kryterium dochodowe od 1.10.2018 r
 dla  osoby  samotnie  gospodarującej 1268 zł 1402 zł
dla osoby w  rodzinie. 1028 zł  1056 zł

 Dochód z  miesiąca poprzedzającego uzyskanie skierowania – kwalifikuje pracownik socjalny lub asystent rodziny,  ostatecznie skierowanie weryfikuje  i potwierdza pracownik  socjalny.

  

W dniu 4.04.2019 r (czwartek) odbędą się Warsztaty KULINARNE w ramach POPŻ 2018 

w godzinach:

I grupa:  od 12.00 do 15.00 

II grupa: od 15.00 do 18.00

Uwaga!

Osoby, które wezmą udział w wyżej wymienionych  warsztatach- będą mogły uzyskać w tym samym dniu kolejny przydział produktów żywnościowych.