Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020- Podprogram 2019

POPŻ  2019  - pełna realizacja  PROGRAMU potrwa do lipca 2020r.

Zakończono wydawanie skierowań celem ubiegania sie o POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ.

 

Zmiana miejsca wydawania pomocy żywnościowej   ul. LONDZINA 18 w Raciborzu. 

 

Wydawanie pomocy żywnościowej nastąpi od 31.01.2020 r.

- w poniedziałki – od godz. 9.30   do godz. 12.00

- w piątki –           od  godz. 16.00 do godz. 18.00

 

Nazwa  i adres lokalnej  organizacji partnerskiej:

STOWARZYSZENIE  ARTYSTYCZNO – SPOŁECZNE "PRACOWNIA PRZYSZŁOŚCI"  47-400 Racibórz   ul. Czekoladowa 6/4

Koordynator wydawania produktów  żywnościowych w  ramach POPŻ 2019: Pan Tomasz  Kuryłowicz; tel. kontaktowy 605 314 991

 

UWAGA:

OSOBY UPRAWNIONE  DO  POMOCY  ŻYWNOŚCIOWEJ  POPŻ  2019 (do 200% kryterium dochodowego)

  • max.1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • max. 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Pracownicy OPS wydają  klientom oryginał  karty skierowania DRUK 5A (kserokopia pozostaje w OPS w segregatorze) – II piętro pok. nr 5;

Pracownicy OPS oryginał dokumentu dot. dochodu DRUK 5B – pozostawiają w segregatorze  OPS – II piętro pok. nr 5

 

PROŚBA!!! - w przypadku osób niepełnosprawnych, w szczególności  mających problemy z poruszaniem się – prosi się aby osoba uzyskująca skierowanie w druku skierowania /5A/ - przy własnym podpisie  dokonała stosownej adnotacji, iż nie jest w stanie odebrać żywności, wówczas w omawianych przypadkach szczególnych – pracownicy STOWARZYSZENIA postarają się dostarczyć produkty do miejsca  zamieszkania.

 

UWAGA:

OBOWIĄZUJE  REJESTRACJA  SKIEROWAŃ UZYSKANYCH Z OPS - tak jak w poprzednim roku.

Osoby które nie dokonały jeszcze rejestracji otrzymanych skierowań proszone są o pilne ich zarejestrowanie. 

 

Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej Podprogram 2019 

Aktualności