PROGRAM "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"

Szanowni Państwo,

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu informuje, iż Rada Ministrów ustanowiła wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, który będzie realizowany w latach 2019–2023. Uchwała w przedmiotowej sprawie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. 

(Uchwała Rady Ministrów nr 140 z dnia15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wielotetniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023 MP.2018  poz.1007). 

Dotychczasowy program w zakresie dożywiania, w oparciu o który tut. Organ wydał decyzje administracyjne uprawniające do pomocy w formie posiłków dla dzieci i młodzieży realizowany jest wyłącznie do końca bieżącego roku kalendarzowego.

Mając na uwadze wprowadzenie nowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w miesiącu styczniu 2019 roku należy ponownie złożyć stosowne wnioski.

W zakresie dotychczasowych decyzji organ podejmie działania zmierzające do ich uchylenia z dniem 1 stycznia 2019 roku.

 
Z poważaniem

mgr Halina Sacha

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu

 

"PROGRAM"