Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 praktyczne informacje dla Mieszkańców

 

Informacja o wypłacie dodatku osłonowego i wypłacie z kasy tut. Ośrodka w maju 2022 roku

Informacja o wypłacie dodatku osłonowego i wypłacie z kasy tut. Ośrodka  w dniu 26 maja br. (czwartek).

Informacja o wypłacie z kasy tut. Ośrodka w miesiącu kwietniu 2022 roku

Informacja o wypłacie z kasy tut. Osrodka w dniu 28 kwietnia br. (czwartek).

Informacja o wypłacie drugiej raty dodatku osłonowego w kasie tut. Ośrodka.

Informacja o wypłacie drugiej raty dodatku osłonowego w kasie tut. Ośrodka w dniu 26 kwietnia br. (wtorek).

Praktyczne informacje dla mieszkańców oraz organizacja pracy Ośrodka w dniu 15 kwietnia 2022 roku.

Praktyczne informacje dla mieszkańców oraz organizacja pracy Ośrodka w dniu 15 kwietnia 2022 roku.

Informacja o wypłacie dodatku energetycznego w kasie tut. Ośrodka za miesiąc kwiecień.

Informacja o wypłacie dodatku energetycznego w kasie tut. Ośrodka za miesiąc kwiecień.

W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r. poz. 679) z dniem 28 marca 2022 r. zniesione zostały szczególne zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej od dnia 1 marca 2022 r. - obsługa klienta odbywa się bezpośrednio.

Pragniemy również poinformować iż wypłata z kasa tut. Ośrodka odbywa się na bieżąco w zalecanym reżimie sanitarnym.

Jednocześnie przypomina się, że jeśli wśród osób pobierających świadczenia są takie, które mają możliwość założenia konta, prosimy o niezwłoczne przekazanie stosownej informacji do tut. Ośrodka.

Należnych wpłat należy dokonywać wyłącznie przelewem na jeden ze wskazanych rachunków bankowych. W tytule przelewu należy podać: tytuł zobowiązania oraz imię i nazwisko zobowiązanego.

Numery rachunków do wpłat:

28 1050 1328 1000 0004 0003 3049

66 1050 1328 1000 0004 0025 0809

Numery telefonów dla klientów Ośrodka:

PUNKT DS. PIERWSZEGO KONTAKTU:

32 415 26 50, 32 419 06 42, 32 419 06 43, Fax 32 419 06 59 

email: sekretariat@ops-raciborz.pl

DZIAŁ PRACY SOCJALNEJ I POMOCY SPECJALISTYCZNEJ

- ASYSTENCI RODZINY:

32 415 26 50

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH:

32 417 10 46, 32  414 055, 32 417 10 47, 32 417 10 53, Fax 32 415 98 37

email: swiadczenia.rodzinne@ops-raciborz.plstypendia@ops-raciborz.pl;

Przydatne kontakty i linki:

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Raciborzu:

tel. 32 459 41 32, https://www.gov.pl/web/psse-raciborz

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego,

tel. 606 878 220, e-mail: zk@um.raciborz.pl

Urząd Miasta Racibórz: https://www.raciborz.pl/

Koronawirus: https://www.gov.pl/web/koronawirus