Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 praktyczne informacje dla Mieszkańców

 

Odwołanie epidemii a przedłużenie ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawnosci

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.

Praktyczne informacje dla mieszkańców oraz organizacja pracy od 1 stycznia 2022 r- Zmiana godzin pracy Ośrodka!

Praktyczne informacje dla mieszkańców oraz organizacja pracy od 1 stycznia 2022 r.

Infolinia dla osób bezdomnych

Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych - 987

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”

W związku z odwołaniem stanu epidemii w dniu 16 maja 2022 r. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, informuje się że w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do odwołania na obszarze RP ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Pragniemy również poinformować iż obsługa klientów odbywa się bezpośrednio a wypłata z kasa tut. Ośrodka odbywa się na bieżąco.

Jednocześnie przypomina się, że jeśli wśród osób pobierających świadczenia są takie, które mają możliwość założenia konta, prosimy o niezwłoczne przekazanie stosownej informacji do tut. Ośrodka.

Należnych wpłat należy dokonywać wyłącznie przelewem na jeden ze wskazanych rachunków bankowych. W tytule przelewu należy podać: tytuł zobowiązania oraz imię i nazwisko zobowiązanego.

Numery rachunków do wpłat:

28 1050 1328 1000 0004 0003 3049

66 1050 1328 1000 0004 0025 0809

Numery telefonów dla klientów Ośrodka:

PUNKT DS. PIERWSZEGO KONTAKTU:

32 415 26 50, 32 419 06 42, 32 419 06 43, Fax 32 419 06 59 

email: sekretariat@ops-raciborz.pl

DZIAŁ PRACY SOCJALNEJ I POMOCY SPECJALISTYCZNEJ

- ASYSTENCI RODZINY:

32 415 26 50

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH:

32 417 10 46, 32  414 055, 32 417 10 47, 32 417 10 53, Fax 32 415 98 37

email: swiadczenia.rodzinne@ops-raciborz.plstypendia@ops-raciborz.pl;

Przydatne kontakty i linki:

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Raciborzu:

tel. 32 459 41 32, https://www.gov.pl/web/psse-raciborz

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego,

tel. 606 878 220, e-mail: zk@um.raciborz.pl

Urząd Miasta Racibórz: https://www.raciborz.pl/

Koronawirus: https://www.gov.pl/web/koronawirus