Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 praktyczne informacje dla Mieszkańców

 

Wypłata w kasie tut. Ośrodka dla osób, które nie posiadają rachunku bankowego

Aktualizacja 24 września br.

Informuje się, że wypłata z kasy tut. Ośrodka w dniu 28 września br. (poniedziałek) odbywać będzie się od godziny: 12.00. Przyjęty harmonogram wypłaty na ten dzień przedstawia się następująco:

 

12.00 – 12.15 instytucje

12.15 – 12.45 nazwiska rozpoczynające się na litery od A do G.

12.45 – 13.15 nazwiska rozpoczynające się na litery od H do Ł

13.15 – 13.30 przerwa na dezynfekcję

13.30 – 14.00 nazwiska rozpoczynjące się na litery od M do P.

14.00 – 14.30 nazwiska rozpoczynjące się na litery od R do T

14.30 – 15.00 nazwiska rozpoczynające się na litery od V do Ż

15.00 - 15.15 dezynfekcja

 

Na teren obiektu wejście możliwe będzie po uprzedniej dezynfekcji rąk, w rękawicach ochronnych i maseczce. Osoby do kasy podchodzić będą pojedynczo. Oczekujących
w kolejce prosi się o zachowanie odpowiedniego odstępu i szczególne zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych. W celu bezwzględnego przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zachowania bezpieczeństwa zaleca się przychodzenie na wskazane powyżej godziny oraz prosi się o nie tworzenie kolejki przed Ośrodkiem.  

Jednocześnie przypomina się, że jeśli wśród osób pobierających świadczenia są takie, które mają możliwość założenia konta, prosimy o niezwłoczne przekazanie stosownej informacji do tut. Ośrodka.

Należnych wpłat należy dokonywać wyłącznie przelewem na jeden ze wskazanych rachunków bankowych. W tytule przelewu należy podać: tytuł zobowiązania oraz imię i nazwisko zobowiązanego. Numery rachunków do wpłat:

 

28 1050 1328 1000 0004 0003 3049

66 1050 1328 1000 0004 0025 0809

 

W przypadku pytań Pracownicy tut. Ośrodka pozostają do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 32/415 2650.

 

 

 

 

 

Praktyczne informacje dla mieszkańców oraz organizacja pracy w Ośrodku w miesiącu sierpniu

Praktyczne informacje dla mieszkańców Raciborza i osób zamierzających skorzystać z pomocy udzielanej przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu.

Organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w miesiącu czerwcu

Praktyczne informacje dla mieszkańców Raciborza i osób zamierzających skorzystać z pomocy udzielanej przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu

 

Wypłata dodatku energetycznego w kasie tut. Ośrodka dla osób, które nie posiadają rachunku bankowego odbędzie się w dniu 10 czerwca (środa) w godzinach od 11 do 12.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie wypłaty

Na teren obiektu wejście możliwe będzie po uprzedniej dezynfekcji rąk, w rękawicach ochronnych i maseczce. Osoby do kasy podchodzić będą pojedynczo. Oczekujących w kolejce prosi się o zachowanie odpowiedniego odstępu i szczególne zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych. W celu bezwzględnego przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zachowania bezpieczeństwa prosimy o nie gromadzenie się w kolejce przed Ośrodkiem od wczesnych godzin porannych.

Jednocześnie przypomina się, że jeśli wśród osób pobierających świadczenia są takie, które mają możliwość założenia konta, prosimy o niezwłoczne przekazanie stosownej informacji do tut. Ośrodka.

Należnych wpłat należy dokonywać wyłącznie przelewem na jeden ze wskazanych rachunków bankowych. W tytule przelewu należy podać: tytuł zobowiązania oraz imię i nazwisko zobowiązanego.

Numery rachunków do wpłat:

28 1050 1328 1000 0004 0003 3049

66 1050 1328 1000 0004 0025 0809

W przypadku pytań Pracownicy tut. Ośrodka pozostają do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 32 415 26 50.

Ośrodek w czasie epidemii

Krótkie podsumowanie działań Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie epidemii. Zachęcamy do lektury!

AKTUALIZACJA z dnia 25 maja br.

Informuje się, że wypłata z kasy tut. Ośrodka w dniu 28 maja br. (czwartek) odbywać będzie się od godziny: 13.30. Przyjęty harmonogram wypłaty na ten dzień przedstawia się następująco:

13.30 – 14.15 – Instytucje

14.15 – 14.45 – nazwiska rozpoczynające się na litery od A do G.

14.45 – 15.15 – nazwiska rozpoczynające się na litery od H do Ł.

15.15 – 15.30 – przerwa na dezynfekcję

15.30 – 16.00 – nazwiska rozpoczynjące się na litery od M do P.

16.00 – 16.30 – nazwiska rozpoczynjące się na litery od R do S.

16.30 – 17.00 – nazwiska rozpoczynające się na litery od Ś do Z.

17.00 – 17.15 – dezynfekcja

Podane godziny, są orientacyjnymi i mogą ulec zmianie.

Na teren obiektu wejście możliwe będzie po uprzedniej dezynfekcji rąk, w rękawicach ochronnych i maseczce. Osoby do kasy podchodzić będą pojedynczo. Oczekujących w kolejce prosi się o zachowanie odpowiedniego odstępu i szczególne zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych. W celu bezwzględnego przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zachowania bezpieczeństwa prosimy o nie gromadzenie się w kolejce przed Ośrodkiem od wczesnych godzin porannych, ponieważ kasa Ośrodka nie zostanie wcześniej otworzona.

Jednocześnie przypomina się, że jeśli wśród osób pobierających świadczenia są takie, które mają możliwość założenia konta, prosimy o niezwłoczne przekazanie stosownej informacji do tut. Ośrodka.

Należnych wpłat należy dokonywać wyłącznie przelewem na jeden ze wskazanych rachunków bankowych. W tytule przelewu należy podać: tytuł zobowiązania oraz imię i nazwisko zobowiązanego. Numery rachunków do wpłat:

28 1050 1328 1000 0004 0003 3049

66 1050 1328 1000 0004 0025 0809

W przypadku pytań Pracownicy tut. Ośrodka pozostają do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 32 415 26 50.

 

 

 

Aktualizacja 6 maja 2020 r.

 

Pragniemy poinformować, iż wypłata dodatku energetycznego w kasie tut. Ośrodka dla osób, które nie posiadają rachunku bankowego odbędzie się w dniu 8 maja (piątek) w godzinach od 10 do 11.

 

Zasady bezpieczeństwa w trakcie wypłaty

Na teren obiektu wejście możliwe będzie po uprzedniej dezynfekcji rąk, w rękawicach ochronnych i maseczce. Osoby do kasy podchodzić będą pojedynczo. Oczekujących w kolejce prosi się o zachowanie odpowiedniego odstępu i szczególne zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych. W celu bezwzględnego przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zachowania bezpieczeństwa prosimy o nie gromadzenie się w kolejce przed Ośrodkiem od wczesnych godzin porannych.

Jednocześnie przypomina się, że jeśli wśród osób pobierających świadczenia są takie, które mają możliwość założenia konta, prosimy o niezwłoczne przekazanie stosownej informacji do tut. Ośrodka.

 

Należnych wpłat należy dokonywać wyłącznie przelewem na jeden ze wskazanych rachunków bankowych. W tytule przelewu należy podać: tytuł zobowiązania oraz imię i nazwisko zobowiązanego.

Numery rachunków do wpłat:

28 1050 1328 1000 0004 0003 3049

66 1050 1328 1000 0004 0025 0809

W przypadku pytań Pracownicy tut. Ośrodka pozostają do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 32 415 26 50.

 

 AKTUALIZACJA 24.04.2020

Informuje się, że wypłata z kasy tut. Ośrodka w dniu 28 kwietnia br. (wtorek) odbywać będzie się od godziny: 13.45. Przyjęty harmonogram wypłaty na ten dzień przedstawia się następująco:

13.45 – 14.00 ARKA N

14.00 – 14.30 nazwiska rozpoczynające się na litery od A do G.

14.30 – 15.00 nazwiska rozpoczynające się na litery od H do Ł

15.00 – 15.15 przerwa na dezynfekcję

15.15 – 15.45 nazwiska rozpoczynjące się na litery od M do P.

15.45 – 16.15 nazwiska rozpoczynjące się na litery od R do S.

16.15 – 16.45 nazwiska rozpoczynające się na litery od Ś do Z.

16.45 – 17.00 dezynfekcja

Podane godziny, są orientacyjnymi i mogą ulec zmianie.

 

Na teren obiektu wejście możliwe będzie po uprzedniej dezynfekcji rąk, w rękawicach ochronnych i maseczce. Osoby do kasy podchodzić będą pojedynczo. Oczekujących w kolejce prosi się o zachowanie odpowiedniego odstępu i szczególne zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych. W celu bezwzględnego przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zachowania bezpieczeństwa prosimy o nie gromadzenie się w kolejce przed Ośrodkiem od wczesnych godzin porannych, ponieważ z uwagi na godziny otwarcia banku kasa Ośrodka nie zostanie wcześniej otworzona.

Jednocześnie przypomina się, żejeśli wśród osób pobierających świadczenia są takie, które mają możliwość założenia konta, prosimy o niezwłoczne przekazanie stosownej informacji do tut. Ośrodka.

Należnych wpłat należy dokonywać wyłącznie przelewem na jeden ze wskazanych rachunków bankowych. W tytule przelewu należy podać: tytuł zobowiązania oraz imię i nazwisko zobowiązanego. Numery rachunków do wpłat:

28 1050 1328 1000 0004 0003 3049

66 1050 1328 1000 0004 0025 0809

W przypadku pytań Pracownicy tut. Ośrodka pozostają do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 32 415 26 50.

 

Aktualizacja 21.04.2020

Od 20 kwietnia br. obowiązują zmienione zasady w zakresie bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje w tym temacie dostępne są między innymi na stronie Ministerstwa pod linkiem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy , zachęcamy Państwa do zapoznania się ze zmienionymi wymogami w zakresie dbania o siebie i innych, w najbliższym czasie. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż niezmienny pozostaje obowiązek zachowania 2-metrowej odległości od innych w przestrzeni publicznej, obowiązek zakrywania (zasłania) nosa i ust w miejscach publicznych, ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja, zachowanie odpowiedniego dystansu), kwarantanna i izolacja dla osób zagrożonych lub potencjalne zagrożonych, edukacja i praca zdalna w miarę możliwości. Pozostałe zasady postępowania w czasie epidemii dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Informacje w zakresie realizacji e-recept dostępne są na wiarygodnych portalach internetowych. W przypadku wątpliwości bądź problemów z realizacją e-recepty zachęcamy do odwiedzenia strony pacjent.gov, która dostępna jest pod linkiem: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta , a na której znajdą Państwo niezbędne informacje w tym zakresie.

 

Informacje w związku z planowaną wypłatą świadczeń z kasy tut. Ośrodka podane zostanę do dnia 24 kwietnia br. Wypłata świadczeń zaplanowana jest na dzień 28 kwietnia br. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż w celu ochrony zdrowia własnego i innych zachęcamy do zmiany sposobu pobierania świadczeń poprzez zlecenie przelewu na wskazany rachunek bankowy. Informacje o sposobie dokonania zmiany sposobu pobierania świadczenia uzyskać można pod numerem telefonu tut. Ośrodka 32 415 26 50, bądź u pracowników socjalnych zgodnie z przydzielonymi rejonami, którzy również dostępni są pod wskazanym powyżej numerem telefonu.

 

Aktualizacja informacji 07.04.2020 r.

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż informacja podana w dniu 06 kwietnia 2020 r. w zakresie wypłaty świadczeń z kasy tut. Ośrodka dotyczy wypłaty dodatku energetycznego. Pozostałe świadczenia wypłacane będą w dniu 28 kwietnia br. (stosowny harmonogram wypłat na dzień 28 kwietnia br. podany zostanie w terminie późniejszym). W dniu 10 kwietnia br. Obowiązują następujące zasady:

Obowiązuje jak poprzednio porządek alfabetyczny przy wypłacie.

Nazwiska rozpoczynające się na litery od A do L od godz. 14.00 do 14.30

14.30-14.45 przerwa na dezynfekcję

Nazwiska rozpoczynające się na litery od Ł do Ż od godz. 14.45 do 15.15

Wejście na teren budynku Ośrodka możliwe jest po uprzedniej dezynfekcji rąk, założeniu rękawiczek i maseczki ochronnej.

 

Aktualizacja 06.04.2020 r.

W dniu 10 kwietnia (piątek) w godzinach od 14.00 realizowana będzie wypłata świadczeń z kasy tut. Ośrodka. Obowiązuje jak poprzednio porządek alfabetyczny przy wypłacie.

Nazwiska rozpoczynające się na litery od A do L od godz. 14.00 do 14.30

14.30-14.45 przerwa na dezynfekcję

Nazwiska rozpoczynające się na litery od Ł do Ż od godz. 14.45 do 15.15

Wejście na teren budynku Ośrodka możliwe jest po uprzedniej dezynfekcji rąk, założeniu rękawiczek i maseczki ochronnej.  

Jednocześnie informuje się, iż podane godziny rozpoczęcia wypłat są godzinami orientacyjnymi. W celu zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa, po opuszczeniu budynku przez pobierającego świadczenie następować będzie dezynfekcja w pomieszczeniu (co trzecia osoba). Jeśli wśród osób pobierających są takie, które mają możliwość założenia konta, prosimy o niezwłoczne przekazanie stosownej informacji do tut. Ośrodka.

 

Od 6 kwietnia br. dyżur asystentów rodziny pełniony będzie w budynku przy ulicy Sienkiewicza, nie ulega zmianie forma kontaktu z asystentem rodziny, to jest telefon. Numer telefonu do Ośrodka 32 415 26 50.

e-mail: sekretariat@ops-raciborz.pl

fax: 32 419 06 59

 

Jednocześnie informuje się, iż od dnia 6 kwietnia br., praca w Ośrodku odbywać będzie się w systemie dwuzmianowym. W godzinach od 12.30 do 13.30 przewidziana jest przerwa na dezynfekcję obiektu. Nie ulega zmianie forma kontaktu z pracownikami tut. Ośrodka, tj. telefon 32 415 26 50, e-mail: sekretariat@ops-raciborz.pl, bądź pozostawienie pisma/wniosku w zewnętrznej skrzynce podawczej i kontakt z pracownikiem przez domofon, aczkolwiek mają na uwadze dobro i zdrowie nas wszystkich zaleca się ograniczenie do minimum wychodzenia z domu. Przypomina się, że wprowadzono ograniczenia w zakresie przemieszczania się za wyjątkiem:

Drogi do pracy i z pracy

Wolontariatu w walce z koronawirusem

Niezbędnych spraw życia codziennego

Pod poniższym linkiem udostępniamy informacje ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie zasad bezpieczeństwa i wprowadzonych reguł życia społecznego: link https://www.gov.pl/web/koronawirus/ZasadyBezpieczenstwa1

 

AKTUALIZACJA 24.03.2020 r.

mając na względzie powszechny obowiązek w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych jak również Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii informuję o organizacji wypłaty z kasy tut. Ośrodka w dniu 27 marca br.

Wypłata odbywać będzie się od godziny 12.00. Na terenie obiektu wejście możliwe będzie po uprzedniej dezynfekcji rąk (preparat udostępnia Ośrodek). Osoby do kasy podchodzić będą pojedynczo. Oczekujących w kolejce prosi się o zachowanie odpowiedniego odstępu i szczególne zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo własne i innych. W celu bezwzględnego przestrzegania zapisów Rozporządzenia o którym mowa powyżej zaleca się zachowanie następującej kolejności odbioru świadczeń z kasy (prosimy o przychodzenie na wyznaczone godziny). Prosimy o nie gromadzenie się w kolejce przed Ośrodkiem od wczesnych godzin porannych, ponieważ z uwagi na godziny otwarcia banku kasa Ośrodka nie zostanie wcześniej otworzona).

Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do E od godziny 12.00

Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery F do Ł od godziny 13.20

Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery od M do P od godziny 14.30

Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery od  R do S od godziny 15.40

Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery od  Ś do Z od godziny 16.50

Jednocześnie informuje się, iż podane godziny rozpoczęcia wypłat są godzinami orientacyjnymi. W celu zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa, po opuszczeniu budynku przez pobierającego świadczenie następować będzie dezynfekcja w pomieszczeniu (co trzecia osoba). Jeśli wśród osób pobierających są takie, które mają możliwość założenia konta, prosimy o niezwłoczne przekazanie stosownej informacji do tut. Ośrodka.

 

Jednocześnie pragnie  się poinformować (przypomnieć), iż kasa tut. Ośrodka czynna jest wyłącznie jeden raz w miesiącu w celu wypłaty świadczeń dla osób, które nie posiadają rachunku bankowego. Aczkolwiek mając na uwadze obecną sytuację w kraju i ogłoszony na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz ograniczenia w zakresie działania banków a przede wszystkim konieczność dbania o zdrowie własne i innych prosi się o wskazywanie numeru rachunku bankowego na który wypłacane będą należne świadczenia.

Natomiast należnych wpłat należy dokonywać wyłącznie przelewem na jeden ze wskazanych rachunków bankowych. W tytule przelewu należy podać: tytuł zobowiązania oraz imię i nazwisko zobowiązanego. Numery rachunków do wpłat:

28 1050 1328 1000 0004 0003 3049

66 1050 1328 1000 0004 0025 0809

 

W związku ze zgłaszanym zainteresowaniem z Państwa strony w zakresie pomocy osobom potrzebującym w związku z  zaistniałą sytuacji z którą przyszło nam wszystkim się zmierzyć pragnę poinformować, iż: jeśli „Chcesz pomóc? Masz czas i możliwości, żeby zrobić zakupy dla seniora albo pomóc dziecku ze zrozumiem zdalnej lekcji?” Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiono specjalną platformę na której za pomocą formularza można zgłaszać chęć pomocy. Platforma dostępna jest pod następującym  linkiem:  https://www.gov.pl/web/koronawirus/wolontariat Poniżej instrukcja zgłaszania chęci pomocy:

  1. Wybierz województwo z wykazu poniżej i na liście adresowej znajdź ośrodek pomocy społecznej najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.
  2. Zadzwoń do ośrodka, powiedz, kiedy i jak możesz pomóc, podaj swoje dane kontaktowe.
  3. Możesz też wypełnić formularz.
  4. Od pracowników ośrodka dostaniesz informacje, kiedy, komu i w jakim zakresie możesz pomóc.

Informacja ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Informuje się również, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło platformę informacyjną przeznaczoną dla obywateli którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z Ośrodkami Pomocy Społecznej. Link do platformy: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych

W celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym istnieje możliwość kontaktu telefonicznego każdego dnia z pracownikami tut. Ośrodka w godzinach od 7.30 o 19.00 pod następującym numerem telefonu: 32 415 26 50.

 

Przypomina się, że  wszystkie pomieszczenia biurowe zostają wyłączone z możliwości korzystania przez osoby nie będące pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. W związku z zaistniałą sytuacją zostały zamontowane domofony we wszystkich budynkach, gdzie prace wykonują osoby zatrudnione w tut. Ośrodku. (zamontowane urządzenia są na bieżąco dezynfekowane). Przed siedzibą Ośrodka przy ul. Sienkiewicza 1 zamontowana została skrzynka podawcza, w której można składać pisemne sprawy. W sprawach wyjątkowych, ważnych pracownicy Ośrodka będą kontaktować się z nadawcą wiadomości. Dlatego prosimy aby do każdego pisma, dołączyć dane kontaktowe – telefon, e-mail.

Mając na uwadze dobro nas wszystkich w sprawach pilnych wymagających kontaktu ze strony pracowników tut. Ośrodka prosimy w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny bądź e-mail.

Numery telefonów dla klientów Ośrodka:

PUNKT DS. PIERWSZEGO KONTAKTU:

32 415 26 50

32 419 06 42

32 419 06 43

Fax 32 419 06 59 

sekretariat@ops-raciborz.pl

DZIAŁ PRACY SOCJALNEJ I POMOCY SPECJALISTYCZNEJ

- ASYSTENCI RODZINY:

32 414 05 54

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH:

32 417 10 46

32  414 0554

32 417 10 47 

32 417 10 53

Fax 32 415 98 37

swiadczenia.rodzinne@ops-raciborz.pl; stypendia@ops-raciborz.pl;

Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie informuje, iż wszelkie zapytania związane z procedurą "Niebieskiej Karty" należy kierować do dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu zgodnie z rejonem zamieszkania. Termin powrotu do procedur zwyczajowo mających miejsce zostanie podany do Państwa wiadomości na stronie Ośrodka.

 

Jednocześnie przypomina się, że:

Wstrzymuje się działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Iskierka” w Raciborzu przy ul. Ocickiej 13a od dnia 16 marca br. do odwołania.

 

Link do strony Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Raciborzu: https://psseraciborz.pis.gov.pl/ Całodobowy telefon dotyczący koronawirusa: 604 106 359

 

W Raciborzu funkcjonuje Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. do centrum: 606 878 220 e-mail: zk@um.raciborz.pl

 

Link do strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-osobom-w-kwarantannie2

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu