STAŻ PRACY W OPS

INFORMACJA DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIBORZU

O MOŻLIWOŚCI ODBYCIA STAŻU W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIBORZU PRZEZ BEZROBOTNEGO ZAREJESTROWANEGO

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RACIBORZU 

 DANE DOTYCZĄCE SKIEROWANIA I ODBYWANIA STAŻU PRZEZ BEZROBOTNEGO :

1.Proponowany okres odbywania stażu, nie krótszy niż 3 miesiące – 9 miesięcy marzec – grudzień  2019

2.Miejsce odbywania/wykonywania stażu:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu ul. Sienkiewicza 1

3.Po zakończeniu stażu deklaruję zatrudnienie dla 1 osoby w formie umowy o pracę na czas określony na okres 3 miesięcy w wymiarze nie niższym niż 0,5 etatu.

4.Osoby zainteresowane odbyciem stażu w Ośrodku proszone są o kontakt wyłącznie telefoniczny z Kierownikiem Działu Administracji i Realizacji Świadczeń – Roksaną Pytlik pod numerem telefonu 32 415 26 50.

 

Pełna treść ogłoszenia oraz stawiane wymagania poniżej: