WERNISAŻ KULINARNY NA UL. DŁUGIEJ W RACIBORZU UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU „ PRZY PLACU WOLNOŚCI"

 

INOFORMACJA O POCZĘSTUNKU DLA MIESZKAŃCÓW RACIBORZA JAKO PODSUMOWANIE WARSZTATÓW KULINARNO – DIETETYCZNYCH
UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU „PRZY PLACU WOLNOŚCI”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie organizacji usług społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych- RIT.

W czwartek 17 listopada 2022 r. na ul. Długiej w Raciborzu od godz. 10.00 (w okolicach Punktu Informacji Turystycznej w Raciborzu) uczestnicy Dziennego Domu „przy Placu Wolności” przygotują posiłek dla mieszkańców Raciborza jako podsumowanie warsztatów kulinarno - dietetycznych.

Projekt pn. „Wsparcie organizacji usług społecznych” jest komplementarny do projektu twardego pn. „Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu".

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.