Program „Aktywny samorząd" wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Informacja dotycząca zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (stan prawny na dzien 28.03.2018 r) 

Informacja.pdf

Informacja.pdf (pdf, 27.90 kb)

 

Informacja dofinansowanie LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH  w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 

 

Informacja dofinansowanie  uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w TURNUSACH REHABILITACYJNYCH

 

Informacja dofinansowanie ZAOPATRZENIE W SPRZĘT REHABILITACYJNY, przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów

 

Informacja dofinansowanie TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA-PRZEWODNIKA

Informacja  dofinansowanie SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Wnioski oraz bliższych informacji udziela  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu , ul.Klasztorna 6,

 (32) 415 20 28 w.1    lub 885 390 570

z dokumentami programowymi można zapoznać się na stronie internetowej :

www.pcpr.raciborz.org.pl

www.pfron.org.pl   

w zakładce  "Aktywny samorząd"

wnioski do pobrania http://www.pcpr.raciborz.org.pl/wsparcie-osob-niepelnosprawnych-ze-srodkow-pfron/wnisoki-do-pobrania.html