Zmiana kryteriów dochodowych i kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 1.10.2018 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu informuje, iż z dniem 01.10.2018 r. zmieniają się kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społeczne.

 

Poniżej link do Rozporządzenia Rady Ministrów z  11 lipca 2018 r z obowiązującymi  kwotami . 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001358/O/D20181358.pdf