Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu.

Deklaracja dostępności znajduje się pod wskazanym linkiem BIP/Deklaracja dostępności.

 

 

Winda dla osób niepełnosprawnych, przy ul. Sienkiewicza 1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu informuje, że przy wejściu do budynku głównego po lewej stronie znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Winda jest samoobsługowa.

 

Instrukcja obsługi windy:

W celu sprowadzenia platformy należy posłużyć się przyciskiem właściwym dla zamierzonego kierunku jazdy (↑góra, ↓dół), nacisnąć i trzymać do momentu zatrzymania się platformy. Platforma zatrzymuje się automatycznie. Następnie zająć miejsce na platformie.

Uwaga! Zwolnienie przycisku spowoduje zatrzymanie platformy.

 

Winda dla osób niepełnosprawnych w DDPS „plac Wolności” 8-9

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Raciborzu informuje, że przy wejściu do głównego budynku po lewej stronie znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Winda jest samoobsługowa.

 

Instrukcja obsługi windy:

W celu sprowadzenia platformy należy nacisnąć i trzymać przycisk wezwań, aż do momentu przyjazdu platformy. Upewnić się czy przycisk „STOP” jest wyciśnięty. Posłużyć się przyciskiem właściwym, odpowiadającym żądanemu kierunkowi jazdy. Platforma zatrzymuje się automatycznie.

DANE KONTAKTOWE

ADRES: ul. Henryka Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz
TELEFON 32 4152650, 32 4190642, 32 4190643
E-MAIL: sekretariat(malpka)ops-raciborz.pl
NIP: 639 16 96 887
REGON: 003457272
PON. 7:00 - 15:00
WT. 7:00 - 16:30
ŚR. 7:00 - 15:00
CZW. 7:00 - 15:00
PT. 7:00 - 13:30

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Napisz do nas:

* Pola wymaganegalerie