Jednorazowy zasiłek szkolny

Podstawa prawna Jednorazowy zasiłek szkolny i stypendia szkolne

  • art. 90 b, 90c ust. 2 pkt 2, art. 90 e, art. 90m oraz art. 90 n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.2230 ze zm.)
  • Uchwała Nr IX/122/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
  • Uchwała XIV/205/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów/ zamieszkałych na terenie Miasta Racibórz

galerie