Funkcjonowanie DDPS ISKIERKA

Dzienny Dom Pomocy Społecznej mieści się w Raciborzu przy ul. Ocickiej 13 a. W budynku tym znajduje się: przestronna jadalnia, sala dziennego pobytu, sala telewizyjna, pracownia terapii zajęciowej, kawiarenka internetowa, jak też kuchnia, łazienka z prysznicem. Na terenie DDPS mieści się ogród z altaną. Obecnie DDPS dysponuje 42 miejscami.

 

Dom jest jednostką, która zapewnia mieszkańcom Raciborza opiekę dzienną oraz zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe np. posiłki: śniadania, obiady, podwieczorki. (śniadania oraz podwieczorki są – bezpłatne). Zapewniamy również wsparcie socjalne na poziomie standardu i indywidualnych potrzeb.

 

Głównym celem naszej instytucji jest aktywizacja i integracja społeczna osób starszych i niepełnosprawnych. Podejmowane przez nas działania pomagają uczestnikom Dziennego Domu Pomocy Społecznej utrzymać sprawność fizyczną i psychiczną zmierzającą do utrzymania samodzielności społecznej.

 

Dzięki różnorodnym oddziaływaniom nasi podopieczni mają możliwość pogłębić więzi z innymi osobami jak też nawiązać nowe relacje. 
Proponujemy cały wachlarz różnorakich zajęć, czyli:

  • spotkania społeczne,
  • zajęcia higieny osobistej i ogólnego wizerunku, 
  • zajęcia gospodarstwa domowego - zajęcia komputerowe,
  • spotkania teatralno-filmowo, muzyczno, literackie,
  • wycieczki, spotkania biesiadne, zabawy taneczne,
  • zajęcia podtrzymujące sprawność manualną,
  • zajęcia plastyczne,
  • zajęcia dziewiarsko – krawieckie,
  • spotkania integracyjne seniorów i dzieci (spotkania z przedszkolakami),
  • spotkania integracyjne z innymi klubami seniorów na terenie miasta.

 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Ul. Ocicka 13a
47-400 Racibórz
Tel. 32/414 99 82, 32/415 51 43
e-mail: ddps@ops-raciborz.pl

galerie