Rejony pracowników socjalnych

DZIAŁ PRACY SOCJALNEJ I POMOCY SPECJALISTYCZNEJ 

Bedryj Renata

Specjalista pracy socjalnej

II piętro,pokój 4 wew. 143   

 

 

Kapuścik Grażyna

Specjalista pracy socjalnej

II piętro,pokój 4 wew. 143 

 

 

Żłobicka Barbara

Specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój 4, wew. 143

 

 

Cisowska Edyta

Specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój 7, wew. 146

 

 

Wnuk Beata

Specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój 7, wew. 146

 

 

Nowotarska Lilianna

Specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój 7, wew. 146

   

Katolik Ewa

Specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój 7, wew. 146

 

 

Mikiewicz Anna

Starszy Specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój 3, wew.142

 

DPS „Złota Jesień” ul. Grzonki 1

Socha Urszula

Starszy Specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój 3, wew.142

 

DPS „Dom św.Notburgi” Pl. Jagiełły 3

Tomasz Jurek

Główny Specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój 8, wew.147

 

Pomoc osobom bezdomnym,

Schronisko dla Bezdomnych „Arka N” ul. Wiejska 18a,

Dom dla Matek z Dziećmi „Maja” i Schronisko Dla Kobiet Bezdomnych

Czech Natalia

Główny Specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój 8, wew.147

 

Pomoc osobom bezdomnym,

Schronisko dla Bezdomnych „Arka N” ul. Wiejska 18a,

Dom dla Matek  z Dziecmi „Maja”  i Schronisko Dla Kobiet Bezdomnych

Tratkowska Elżbieta

Specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój 2,wew.141

 

Pomoc w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Skierowania do domu pomocy społecznej i ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Skierowania do środowiskowego domu samopomocy.

 

Pater Joanna

Specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój 2,wew.141

 

Pomoc w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Skierowania do domu pomocy społecznej i ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Skierowania do środowiskowego domu samopomocy.

Kasza Ewa

Pracownik socjalny

II piętro, pokój 2, wew. 141

 

Pomoc w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Skierowania do domu pomocy społecznej i ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Skierowania do środowiskowego domu samopomocy.

Chmielorz Bożena

Specjalista pracy socjanej

II piętro, pokój 4, wew.143

 

 

Buczarska Alicja

Specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój 6, wew.145

 

 Praca socjalna w środowisku

Kalska Aleksandra

Pracownik socjalny

II piętro, pokój 6, wew.145

   Praca socjalna w środowisku

Edyta Groborz

Pracownik socjalny

II piętro, pokój 6, wew.145

   Praca socjalna w środowisku

Asystenci rodziny

Stokłosa Magdalena

Starszy asystent rodziny

parter, pokój 2, wew.125

ul. Henryka Sienkiewicza 1

tel.32/415 2650 

  Asystent rodziny

Dzieża Karolina

Starszy asystent rodziny

parter, pokój 2, wew.125

ul. Henryka Sienkiewicza 1

tel.32/415 2650 

  Asystent rodziny

 

Majewska-Manista Joanna

Starszy asystent rodziny

parter, pokój 2, wew.125

ul. Henryka Sienkiewicza 1

tel.32/415 2650 

  Asystent rodziny

Kretek Anna

Asystent rodziny

parter, pokój 2, wew.125

ul. Henryka Sienkiewicza 1

tel.32/415 2650 

   Asystent rodziny

Justyna Gaczyńska

Asystent rodziny

parter, pokój 2, wew.125

ul. Henryka Sienkiewicza 1

tel.32/415 2650 

   Asystent rodziny

DANE KONTAKTOWE

ADRES: ul. Henryka Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz
TELEFON 32 4152650, 32 4190642, 32 4190643
FAX: 32 419 06 59
E-MAIL: sekretariat(malpka)ops-raciborz.pl
NIP: 639 16 96 887
REGON: 003457272
PON. 7:00 - 15:00
WT. 7:00 - 16:30
ŚR. 7:00 - 15:00
CZW. 7:00 - 15:00
PT. 7:00 - 13:30

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

galerie