Rejony pracowników socjalnych

DZIAŁ PRACY SOCJALNEJ I POMOCY SPECJALISTYCZNEJ 

Bedryj Renata

Starszy specjalista pracy socjalnej

II piętro,pokój 22 wew. 143   

 

 

Kapuścik Grażyna

Starszy specjalista pracy socjalnej

II piętro,pokój 22 wew. 143 

 

 

Żłobicka Barbara

Starszy specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój 23, wew. 144

 

 

Cisowska Edyta

Starszy specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój 26, wew. 146

 

 

Wnuk Beata

Specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój 23, wew. 144

 

 

Nowotarska Lilianna

Specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój 26, wew. 146

   

Katolik Ewa

Starszy specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój 26, wew. 146

 

 

Mikiewicz Anna

Starszy specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój 21, wew.142

 

DPS „Złota Jesień” ul. Grzonki 1

Socha Urszula

Główny specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój 21, wew.142

 

DPS „Dom św.Notburgi” Pl. Jagiełły 3

Tomasz Jurek

Główny specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój 27, wew.147

 

Pomoc osobom bezdomnym,

Schronisko dla Bezdomnych „Arka N” ul. Wiejska 18a,

Dom dla Matek z Dziećmi „Maja” i Schronisko Dla Kobiet Bezdomnych

Czech Natalia

Główny specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój 27, wew.147

 

Pomoc osobom bezdomnym,

Schronisko dla Bezdomnych „Arka N” ul. Wiejska 18a,

Dom dla Matek  z Dziecmi „Maja”  i Schronisko Dla Kobiet Bezdomnych

Tratkowska Elżbieta

Specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój 20,wew.141

 

Pomoc w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Skierowania do domu pomocy społecznej i ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Skierowania do środowiskowego domu samopomocy.

 

Pater Joanna

Starszy specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój 20,wew.141

 

Pomoc w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Skierowania do domu pomocy społecznej i ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Skierowania do środowiskowego domu samopomocy.

Klafta Ewa

Pracownik socjalny

II piętro, pokój 20, wew. 141

 

Pomoc w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Skierowania do domu pomocy społecznej i ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Skierowania do środowiskowego domu samopomocy.

Chmielorz Bożena

Specjalista pracy socjanej

II piętro, pokój 24, wew.145

 

 Praca socjalna w środowisku

Buczarska Alicja

Starszy specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój 23, wew.144

 

 Praca socjalna w środowisku

Kalska Aleksandra

Starszy pracownik socjalny

II piętro, pokój 24, wew.145

   Praca socjalna w środowisku

 

   

Asystenci rodziny

Stokłosa Magdalena

Starszy asystent rodziny

I pietro, pokój 12, wew.138

ul. Henryka Sienkiewicza 1

tel.32/415 2650 

  Asystent rodziny

Dzieża Karolina

Starszy asystent rodziny

I pietro, pokój 12, wew.138

ul. Henryka Sienkiewicza 1

tel.32/415 2650 

  Asystent rodziny

 

Majewska-Manista Joanna

Starszy asystent rodziny

I piętro, pokój 12, wew.138

ul. Henryka Sienkiewicza 1

tel.32/415 2650 

  Asystent rodziny

Kretek Anna

Asystent rodziny

I piętro, pokój 12, wew.138

ul. Henryka Sienkiewicza 1

tel.32/415 2650 

   Asystent rodziny

Justyna Gaczyńska

Asystent rodziny

I piętro pokój 12, wew.138

ul. Henryka Sienkiewicza 1

tel.32/415 2650 

   Asystent rodziny

DANE KONTAKTOWE

ADRES: ul. Henryka Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz
TELEFON 32 4152650, 32 4190642, 32 4190643
E-MAIL: sekretariat(malpka)ops-raciborz.pl
NIP: 639 16 96 887
REGON: 003457272
PON. 7:00 - 15:00
WT. 7:00 - 16:30
ŚR. 7:00 - 15:00
CZW. 7:00 - 15:00
PT. 7:00 - 13:30

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

galerie