Prace społecznie użyteczne

Miasto Racibórz organizuje na terenie gminy prace społecznie użytecznie dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, które mogą zostać skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych. 

 

Organizowane są one przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Powiatowy Urząd Pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

 

Dlaczego warto skorzystać z wykonywania prac społecznie użytecznych?

Osoba korzystająca z prac społecznie użytecznych, będzie mogła zdobyć nowe doświadczenia zawodowe. Będzie także otrzymywać świadczenie w określonej wysokości, która podlega waloryzacji. Obecnie stawka godzinowa wynosi 8,50 zł. Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

 

Przydatne informacje:

 • W trakcie wykonywania prac społecznie użytecznych osoba nadal będzie posiadać status osoby bezrobotnej.
 • Wykaz placówek, w których wykonywane są prace społeczne:
 • Arboretum Bramy Morawskiej , Markowicka 17
 • Gimnazjum nr 2, Elżbiety 14 ( SP 1)
 • Gimnazjum nr 3, Żorska 2 ( SP 18)
 • Gimnazjum nr 5, Opawska 81
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
 • Miejska Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu, Kasprowicza 12
 • Miejski Zarząd Budynków, Batorego 8
 • Przedszkole nr 11, Jana 20
 • Przedszkole nr 13
 • Przedszkole nr 14, Słoneczna 31
 • Przedszkole nr 20, Polna 25a
 • Przedszkole nr 24, Bielska 2
 • Przedszkole nr 26, Żółkiewskiego 26
 • Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Stowarzyszenie PERSONA, K. Miarki 7/1
 • Stowarzyszenie „Tęcza”, Ocicka 4
 • Szkoła Podstawowa nr 1 , Cecylii 30 ( G2 )
 • Szkoła Podstawowa nr 3, Myśliwca 16 ( Brzezie)
 • Szkoła Podstawowa nr 4, Wojska Polskiego 8
 • Szkoła Podstawowa nr 13, Staszica 12
 • Szkoła Podstawowa nr 15, Słowackiego 48
 • Szkoła Podstawowa nr 18, Ocicka 52
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1, Jordana 6
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2, Tuwima 2 (Ocice)
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3, Sudecka 2 ( Płonia)
 • Żłobek, Słoneczna 9
 • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców,Wczasowa 3
 • Stowarzyszsenie Rodzin Katolicnkich-Centrum Młodzieżowe "Przystań",K.Miarki 7/1a

 

Dodatkowo w 2016 r zorganizowane zostały Prace Społecznie Użyteczne w Ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

Miasto organizuje na terenie gminy Racibórz prace społecznie użyteczne w ramach Programu Aktywizacja i Integracja dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dla których urząd ustalił III profil pomocy, korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujących kontrakt socjalny. Program realizowany był  w cyklach 2 miesięcznych.

  

Placówki w których realizowane były prace społecznie użyteczne to:

 • Stowarzyszenie PERSONA
 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej oddz. Racibórz
 • Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców Woj. Śląskiego
 • Miejski Zarząd Budynków
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.