Prace społecznie użyteczne

Miasto Racibórz organizuje na terenie gminy prace społecznie użytecznie dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, które mogą zostać skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych. 

Organizowane są one przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej.

Rodzaj pracy określony jest według zapotrzebowania danej placówki do wykonywanych zadań. Należ do nich głównie prace porządkowe, gospodarcze wewnątrz oraz na zewnątrz budynku, pomoc kuchenna, prace konserwatorskie.

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Powiatowy Urząd Pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Dlaczego warto skorzystać z wykonywania prac społecznie użytecznych?

Osoba korzystająca z prac społecznie użytecznych, będzie mogła zdobyć nowe doświadczenia zawodowe. Będzie także otrzymywać świadczenie w określonej wysokości, które podlega waloryzacji. Obecnie stawka godzinowa wynosi 10,90 zł. Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

 

Przydatne informacje:

W trakcie wykonywania prac społecznie użytecznych osoba nadal będzie posiadać status osoby bezrobotnej.

Wykaz placówek, w których wykonywane są prace społeczne:

 • Arboretum Bramy Morawskiej , Markowicka 17
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
 • Miejska Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu, Kasprowicza 12
 • Miejski Zarząd Budynków, Batorego 8
 • Przedszkole nr 13, Kochanowskiego 4
 • Przedszkole nr 14, Słoneczna 31
 • Przedszkole nr 20, Polna 25a
 • Przedszkole nr 24, Bielska 2
 • Przedszkole nr 26, Żółkiewskiego 26
 • Ośrodek Pomocy Społecznej , Henryka Sienkiewicza 1
 • Stowarzyszenie PERSONA, K. Miarki 7/1
 • Stowarzyszenie „Tęcza”, Ocicka 4
 • Szkoła Podstawowa nr 1 , Cecylii 30
 • Szkoła Podstawowa nr 3, Myśliwca 16 ( Brzezie)
 • Szkoła Podstawowa nr 4, Wojska Polskiego 8
 • Szkoła Podstawowa nr 13, Staszica 12
 • Szkoła Podstawowa nr 15, Słowackiego 48
 • Szkoła Podstawowa nr 18, Ocicka 52
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1, Jordana 6
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2, Tuwima 2 (Ocice)
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3, Sudecka 2 ( Płonia)
 • Żłobek, Słoneczna 9
 • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców,Wczasowa 3
 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich-Centrum Młodzieżowe "Przystań",K.Miarki 7/1a
 • Centrum Matki z Dzieckiem ,, Maja” , Sempołowskiej 5
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa ,, UMIEM RACIBÓRZ’’ , Cecylii 28

galerie