Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2019

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020- Podprogram 2019 realizowany jest  do lipca  2020 roku. W ramach programu osoby najbardziej potrzebujące będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej  (tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie)na podstawie Skierowania wystawionego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz złożonego oświadczenia o dochodzie.

W realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019 dla Mieszkańców Raciborza bierze udział organizacja partnerskaStowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Pracownia Przyszłości”, 47-400 Racibórz ul.Czekoladowa 6/4.

Osoba koordynująca ze strony Organizacji Partnerskiej: Pan Tomasz  Kuryłowicz; tel. 605 314 991.

UWAGA!

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu ( OPS) wydają klientom oryginał  Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej (DRUK 5 A) – kopia skierowania pozostaje w  Ośrodku,

Klient natomiast  składa Oświadczenie ( DRUK 5 B) – który pozostaje przy kopii skierowania.   

PROŚBA!!! - w przypadku osób niepełnosprawnych, w szczególności  mających problemy z poruszaniem się – prosi się aby osoba uzyskująca skierowanie w druku skierowania /5A/ - przy własnym podpisie  dokonała stosownej adnotacji, iż nie jest w stanie odebrać żywności, wówczas w omawianych przypadkach szczególnych – pracownicy STOWARZYSZENIA postarają się dostarczyć produkty do miejsca  zamieszkania.

UWAGA!

Celem uzyskania powyższej pomocy jest uprzednie dokonanie rejestracji skierowania.

Osoby które nie dokonały jeszcze rejestracji otrzymanych skierowań proszone są o pilne ich zarejestrowanie. 

Zmiana miejsca wydawania pomocy żywnościowej   ul. LONDZINA 18 w Raciborzu. 

 Rozpoczęcie rejestracji skierowań nastąpi od 16września 2019 r

W poniedziałek od godz.9.30 do godz.12.00

W piątek od godz.16.00 do godz.18.00

OSTATECZNIE REJESTRACJA SKIEROWAŃ MUSI NASTĄPIĆ NAJPÓŹNIEJ DO KOŃCA LISTOPADA 2019R.

 

 

Faktyczna dystrybucja żywności nastąpi najprawdopodobniej dopiero w grudniu 2019r.

 

Zestaw na Podprogram 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 50,4 kg, w tym:

1) Artykuły warzywne i owocowe

• groszek z marchewką 3,20 kg,

• fasola biała 3,20 kg,

• koncentrat pomidorowy 1,12 kg,

• buraczki wiórki 1,05 kg,

• powidła śliwkowe 1,80 kg,

• sok jabłkowy klarowny 4 1

2) Artykuły skrobiowe

• makaron jajeczny 4,50kg,

• makaron kukurydziany bezglutenowy 1,00 kg,

• ryż biały 3,00 kg,

• kasza gryczana 1,50 kg,

• herbatniki maślane 0,80 kg,

3) Artykuły mleczne

• mleko UHT 7 1,

• ser podpuszczkowy dojrzewający 2,00 kg,

4) Artykuły mięsne

• szynka drobiowa 2,70 kg,

• szynka wieprzowa mielona 1,80 kg,

• pasztet wieprzowy 0,48 kg,

• filet z makreli w oleju 1,53 kg,

5) Cukier

• cukier biały 4 kg,

6) Tłuszcze

• olej rzepakowy 4 1,

7) Dania gotowe

• gołąbki w sosie pomidorowym 1,70 kg,