Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020- Podprogram 2018 (PO PŻ)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020- Podprogram 2018 realizowany jest od sierpnia 2018 do czerwca 2019 roku. W ramach programu osoby najbardziej potrzebujące będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie Skierowania wystawionego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018 dla Mieszkańców Raciborza bierze udział organizacja partnerskaStowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Pracownia Przyszłości”. Osoba koordynująca ze strony Organizacji Partnerskiej: Pan Tomasz  Kuryłowicz; tel. 605 314 991.

   

Celem uzyskania powyższej pomocy jest uprzednie dokonanie rejestracji skierowania w  pomieszczeniu byłego 'LABIRYNTU" wejście od ul. Kowalskiej 1 w Raciborzu.

 

Wydawanie żywności nastąpi  już  w dniu 8 listopada 2018 r. (czwartek) godz. 16.00-18.00 

w kolejnych  tygodniach wg harmonogramu:

- poniedziałki i środy od godz. 9.30 do godz. 12.00;

- piątki od godz. 16.00 do godz. 18.00

 

 

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:

1.Artykuły warzywne i owocowe:

-          groszek z marchewką 3,6 kg

-          fasola biała 3,6 kg,

-          koncentrat pomidorowy 1,60 kg,

-         buraczki wiórki 1,05 kg,

-         powidła śliwkowe 1,80 kg,

2.Artykuły skrobiowe:

-         makaron jajeczny 4,5 kg,

-        makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg

-        ryż biały 3 kg,

-         kasza gryczana 1,5 kg,

-          herbatniki maślane 0,8 kg,

3.Artykuły mleczne:

-        mleko UHT 7 l,

-        ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

4.Artykuły mięsne:

-        szynka drobiowa 3 kg,

-        szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

-        pasztet wieprzowy 0,64 kg,

-        kabanosy wieprzowe 0,36 kg,

-        filet z makreli w oleju 1,7 kg,

5.Cukier

-        cukier biały 4 kg,

-        miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg

6.Tłuszcze

-        olej rzepakowy 4 l,

7.Dania gotowe

-        gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;

  Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych   [co najmniej 3] z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.

 

 Działania towarzyszące

Osoby korzystające ze wsparcia z POPŻ będą mogły wziąć udział w: warsztatach kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i artykułów spożywczych, warsztatach dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia, programach edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, warsztatach edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych). 

O formach i terminach działań towarzyszących, które organizowane będą przez organizacje pozarządowe realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 na terenie miasta Raciborza będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej naszego Ośrodka. Informacje te będą jednocześnie dostępne u pracowników socjalnych w siedzibie Ośrodka.

Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy, która realizowana jest w ramach Programu.

 

 Informacje dotyczace projektu.  

 

Uprzejmie informujemy, że zakończono wydawanie skierowań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 .

Uwaga! Obowiązuje rejestracja skierowań /tak jak w poprzednim okresie/ - pomieszczenie byłego 'LABIRYNTU"; wejście od ul. Kowalskiej 1.

 

 Praktyczne informacje:

 Kryterium dochodowe uprawniającego do pomocy żywnościowej:

 

kryterium dochodowe do 30.09.2018         

kryterium dochodowe od 1.10.2018 r

 dla  osoby  samotnie  gospodarującej

1268 zł

1402 zł

dla osoby w  rodzinie.

1028 zł 

1056 zł

 Dochód z  miesiąca poprzedzającego uzyskanie skierowania – kwalifikuje pracownik socjalny lub asystent rodziny,  ostatecznie skierowanie weryfikuje  i potwierdza pracownik  socjalny.

W dniu 4.04.2019 r (czwartek) odbędą się Warsztaty KULINARNE w ramach POPŻ 2018 

w godzinach:

I grupa:  od 12.00 do 15.00 

II grupa: od 15.00 do 18.00

Uwaga!

Osoby, które wezmą udział w wyżej wymienionych  warsztatach- będą mogły uzyskać w tym samym dniu kolejny przydział produktów żywnościowych.