Projekt "W rodzinie siła"

Projekt „W rodzinie siła” jest kontynuacją programu „Uwaga! Janko Muzykant!”, który od 2011 roku jest cyklicznie organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu i cieszy się dużym zainteresowaniem. Wychodząc naprzeciw potrzebom i zapytaniom o organizację podobnych spotkań, stworzono projekt „W rodzinie siła”.

W zajęciach uczestniczą rodziny, a głównym celem spotkań jest stworzenie przestrzeni na pogłębienie relacji rodzinnych. Opierając się na pracach Virginii Satir postulującej holistyczne spojrzenie na system rodzinny oraz Lwa Wygotskiego i pojęciu strefy najbliższego rozwoju stworzono scenariusze zajęć. Szczególna uwaga kierowana jest na zagadnienia dotyczące obrazu Ja dziecka oraz rodzica, nazywanie i umiejętne wykorzystywanie swoich zasobów, poznawanie swoich korzeni i kultywowanych wartości, marzeń, aspiracji, a także naukę wdzięczności.


Projekt realizowany jest od maja do czerwca 2017 roku.

Zajęcia- Podchody

Zajęcia- Drzewo genealogiczne

Zajęcia -Pudełka skarbów

galerie