Realizacja projektu „DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI”

Ośrodek Pomocy Społecznej od 01-01-2016 do 31-12-2017r realizuje projekt „DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI” w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Raciborzu współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne

Działanie 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo - w tym osób niepełnosprawnych, zamieszkujących Miasto Racibórz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu przeprowadzane będą między innymi takie działania jak: spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem, oraz inne kursy / warsztaty dzięki którym można zdobyć nowe kwalifikacje i kompetencje społeczno – zawodowe.

Wszystkich chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Ośrodka - Violettą Brzoska,  w celu zgłoszenia i wypełnienia dokumentacji rekrutacyjnej. 

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja do projektu trwa do momentu uzyskania odpowiedniej liczby uczestników / uczestniczek.

Bliższe informacje można uzyskać w  Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Sienkiewicza 1 w pokoju 3 na III piętrze, nr tel.32 415-26-50 wew.142.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Halina Sacha