Gdzie uzyskać pomoc

Każdy ma prawo do pomocy i ochrony.

 

Instytucje i organizacje działające na terenie Raciborza, do których można się zwracać o pomoc:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu ul. Henryka Sienkiewicza 1 , tel 324152650,

 • Sąd Rejonowy w Raciborzu, Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul.Nowa 29, tel.324594650,

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciborzu, ul.Londzina 46, 324153161, wtorek od 15:30 do 17:30

 • Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu, ul.Bosacka 42, tel. 324594200,

 • Poradnia Psychologiczno-Pegadogiczna w Raciborzu, ul.Jana 20, tel.324153547,   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 • Stowarzyszenie Przyjaciół  „TĘCZA”, ul.Ocicka, tel.324178556,

 • Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych „ARKA N”, ul.Wiejska 18a, tel.324155169,

 • Hotel dla Ofiar Przemocy Domowej i Centrum Matki z Dzieckiem „MAJA”, ul.Sempołowskiej 5, tel.324175854,

 • Stowarzyszenie na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego „PERSONA”, ul.Karola Miarki 7/1, tel.324149690,

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Raciborzu, ul.Karola Miarki 7/1, tel.603300904, Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 • Miejskie Centrum Profilaktyki DROGOWSKAZ w Raciborzu, ul.Londzina 46, tel.324153161, Miejskie Centrum Profilaktyki DROGOWSKAZ

 • Prokuratura Rejonowa w Raciborzu, ul.Bukowa 1, tel.324152827

 

galerie