Program "Dobry start"

Świadczenie Dobry Start w wysokości  300 zł  (jednorazowo) przysługuje dla wszystkich uczniów w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

  • Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci uczących się od pierwszej klasy  do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. 

  • Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

  • Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez OPS w Raciborzu – Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych ul. Skłodowskiej 5. 

  • Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). 

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. 

  • Kiedy rodzina otrzyma wsparcie? 

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Druk wniosku można pobrać na stronie internetowej  link Druki do wniosku

 

Więcej informacji o programie mozna przeczytać na stronie internetowej  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej