Schronienie w Centrum "Maja"

Na terenie miasta Racibórz Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”  prowadzi dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie, z terenu powiatu raciborskiego. Pomoc taka jest udzielana w Centrum Matki z Dzieckiem „MAJA” przy ul. Sempołowskiej 5 w Raciborzu.

Schronienie w powyższym ośrodku następuje poprzez wydanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu skierowania na pobyt. W Centrum Matki z Dzieckiem „Maja” osoby skierowane mają zapewnione całodobowe schronienie i wyżywienie, pomoc i wsparcie pracownika socjalnego oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie  aktywności społecznej. Ponadto  Ośrodek organizuje terapię zajęciową dla kobiet, prowadzi spotkania edukacyjne dla kobiet, spotkania interwencyjne dla ofiar przemocy w rodzinie  z psychologiem, zapewnia specjalistyczną pomoc socjoterapeutyczną i terapeutyczną. Kobiety przebywające w ośrodku są objęte  istniejącym na terenie Gminy Racibórz „Programem wychodzenia z bezdomności”.

DANE KONTAKTOWE

ADRES: ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz
TELEFON 32 4152650, 32 4190642, 32 4190643
FAX: 32 419 06 59
E-MAIL: sekretariat(malpka)ops-raciborz.pl
NIP: 639 16 96 887
REGON: 003457272
PON. 7:00 - 15:00
WT. 7:00 - 16:00
ŚR. 7:00 - 15:00
CZW. 7:00 - 15:00
PT. 7:00 - 14:00