Funkcjonowanie WTZ

Na podstawie Uchwały z dnia 25.09.2019 r. nr X/157/2019 Rady Miasta Racibórz od dnia 01.01.2020 r. Warsztat Terapii Zajęciowej stanowi odrębną jednostkę organizacyjną Miasta Racibórz.

 

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ – MIEJSCE MOJEGO ROZWOJU

 

Warsztat Terapii Zajęciowej stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej, poprawę zaradności osobistej, samodzielności oraz aktywności.

Działalność Warsztatu finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Warunkiem przyjęcia do Warsztatu jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z odpowiednią adnotacją o konieczności korzystania z terapii zajęciowej.

Uczestnikami zajęć naszego Warsztatu są mieszkańcy Raciborza oraz gmin powiatu raciborskiego. Zajęcia w Warsztacie trwają 35 godzin tygodniowo tj. 5 razy w tygodniu od 8.00 do 15.00. W Warsztacie funkcjonuje 14 pracowni terapeutycznych, z których korzysta 70 osób. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w grupach 5-cio osobowych w następujących pracowniach: introligatorska, muzyczno-artystyczna, informatyczna, tkacka, plastyczna, ogrodniczo-zoologiczna, obróbki tkanin, rękodzieła, pracownia terapii życia codziennego, gospodarstwa domowego, ceramiczna, techniczna, stolarska i biuro uczestników. Oprócz zajęć tematycznych w pracowniach odbywają się również prowadzone przez rehabilitantów zajęcia ruchowe, które mają na celu podniesienie sprawności i wydolności organizmu. Dla podniesienia sprawności fizycznej w Warsztacie działa klub sportowy Olimpiad Specjalnych „Huragan”. Podopieczni objęci są także terapią psychologiczną oraz opieką pielęgniarską. W ramach rehabilitacji społecznej osoby niepełnosprawne razem z instruktorami uczestniczą w życiu społeczności lokalnej, m in. poprzez załatwianie spraw w urzędach, korzystanie z miejsc użyteczności publicznej, dokonywanie zakupów, prezentację programów artystycznych oraz wyrobów własnych, które są sprzedawane na kiermaszach, jarmarkach oraz innych imprezach organizowanych przez Miasto i Powiat. Warsztat Terapii Zajęciowej w Raciborzu funkcjonuje od 01.10.1996r.

 

W naszej placówce :

  • możesz lepiej poznać siebie, uwierzyć w swoje możliwości, rozwinąć zainteresowania,
  • nauczysz się umiejętności przydatnych w samodzielnym życiu oraz pracy zawodowej,
  • odzyskasz wiarę i szacunek dla samego siebie,
  • uzyskasz wsparcie w sytuacjach trudnych, 
  • będziesz miał możliwość odwiedzenia ciekawych miejsc w Polsce, poprawisz swoją sprawność i kondycję,
  • weźmiesz udział w zawodach sportowych, zabawach, balach, dyskotekach, wycieczkach, imprezach plenerowych i innych uroczystościach,
  • dysponujemy transportem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • poznasz wielu życzliwych ludzi, może nawet przyjaciół,
  • odwiedź nas, dowiedz się więcej, goście mile widziani.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej

ul. Rzeźnicza 8
47-400 Racibórz
Tel.32 415 05 60

e mail: sekretariat@wtz-raciborz.pl

 

Miejsce mojego rozwoju