Kontakt

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

ADRES: ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz
TELEFON: 32 415 26 50,  32 419 06 42, 32 419 06 43
FAX: 32 419 06 59
E-MAIL: sekretariat@ops-raciborz.pl
NIP: 639 16 96 887
REGON: 003457272

 

GODZINY PRACY:

PONIEDZIAŁEK 7:00 - 15:00
WTOREK 7:00 - 16:00
ŚRODA 7:00 - 15:00
CZWARTEK 7:00 - 15:00
PIĄTEK 7:00 - 14:00

 GODZINY OTWARCIA KASA  http://www.ops-raciborz.pl/aktualnosci/termin-wyplat-w-kasie-ops.html

 

DOJAZD:

Napisz do nas:

* Pola wymaganegalerie