Kontakt

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

47-400 Racibórz ul. Henryka Sienkiewicza 1

Sekretariat

tel. 32/415 2650, 32/419 0642, 32/419 0643,

e-mail: sekretariat@ops-raciborz.pl

NIP 639-16-96-887   REGON 003457272

 

Godziny przyjęcia stron w sekretariacie:

Poniedziałek, środa, czwartek  7:30 - 14:30

Wtorek                                          7:30 - 16:00

Piątek                                            7:30 - 13:00

 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych

WAŻNA INFORMACJA

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH od dnia 16.04.2024 r. jest przeniesiony z ul. M.C.Skłodowskiej 5/1b do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 w Raciborzu.

47-400 Racibórz ul. Henryka Sienkiewicza 1

tel. 32/417 1046,  32/417 1047, 32/417 1053,

e-mail: swiadczenia.rodzinne@ops-raciborz.pl, dod.mieszkaniowe@ops-raciborz.pl

 

Dział Pracy Socjalnej i Pomocy Specjalistycznej

Asystenci rodziny

47-400 Racibórz ul. Henryka Sienkiewicza 1

tel.32/415 2650

e-mail: sekretariat@ops-raciborz.pl

 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej "przy Placu Wolności"

47-400 Racibórz, Plac Wolności 8-9

(adres do korespondencji 47-400 Racibórz ul. Henryka Sienkiewicza 1)

tel. 32/400 5080

e-mail: osrodekwsparcia@ops-raciborz.pl

 

GODZINY PRACY:

PONIEDZIAŁEK 7:00 - 15:00
WTOREK 7:00 - 16:30
ŚRODA 7:00 - 15:00
CZWARTEK 7:00 - 15:00
PIĄTEK 7:00 - 13:30

 

DOJAZD:

Napisz do nas:

* Pola wymaganegalerie