aktualności

WERNISAŻ KULINARNY NA UL. DŁUGIEJ W RACIBORZU UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU „ PRZY PLACU WOLNOŚCI" - 17 LISTOPADA BR. OD GODZ. 10:00

Informacja o poczęstunku dla mieszkańców Raciborza jako podsumowanie warsztatów kulinarno – dietetycznych uczestników Dziennego Domu „przy Placu Wolności”

czytaj więcej...

INFORMACJA O UPUBLICZNIENIU NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - EDYCJA 2023

czytaj więcej...

INFORMACJA O UPUBLICZNIENIU NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - EDYCJA 2023

czytaj więcej...

dane kontaktowe

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

47-400 Racibórz ul. Henryka Sienkiewicza 1

Punkt ds. pierwszego kontaktu- centrala

tel. 32/415 2650, 32/419 0642, 32/419 0643,

Fax  32/419 0659

e-mail: sekretariat@ops-raciborz.pl

NIP 639-16-96-887  REGON 003457272

 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych

47-400 Racibórz ul. M.C.Skłodowskiej 5/1 b

(adres do korespondencji 47-400 Racibórz ul. Henryka Sienkiewicza 1)

tel. 32/417 10 46,  32/417 10 47, 32/417 10 53,

Fax 32/415 98 37

e-mail: swiadczenia.rodzinne@ops-raciborz.pl, dod.mieszkaniowe@ops-raciborz.pl


Dział Pracy Socjalnej i Pomocy Specjalistycznej

Asystenci rodziny

47-400 Racibórz ul.Henryka Sienkiewicza 1

tel. 32/415 2650

e-mail: sekretariat@ops-raciborz.pl

 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej "przy Placu Wolności"

47-400 Racibórz, Plac Wolności 8-9

(adres do korespondencji 47-400 Racibórz ul. Henryka Sienkiewicza 1)

tel. 32/400 5080, 

e-mail: osrodekwsparcia@ops-raciborz.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zaproszenie do wypełnienia Ankiety – „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Racibórz na lata 2023-2033”

Szanowni Państwo, w związku z trwającymi pracami nad opracowaniem dokumentu: „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Racibórz na lata 2...

czytaj więcej...

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” i „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

Informuję o zamiarze przystąpienia do ogłaszanego corocznie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Opieka wytchnieniowa” oraz Program...

czytaj więcej...

galerie