Aktualności

Ważny komunikat dotyczący podwójnej wypłaty "300+" Dobry start

Szanowni Państwo,

W związku z podwójną wypłatą świadczenia 300+ prosimy o zwrot jednego z nich na poniższe konto:

13 1050 0028 8001 0000 0000 0000 

 

Kwota: ……………………. (300,00 zł lub wielokrotność)

 

Tytuł przelewu: zwrot zdublowanego świadczenia 300+
Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.

Gmina Racibórz otrzymała środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 50 761,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym. Dofinansowanie przyznane jest w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.

Dofinansowanie przyznane zostało w związku ze złożonym wnioskiem, który oceniony został pozytywnie. W procesie pozyskiwania środków zewnętrznych udział brał Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu, który realizuje zadanie.

 

Szczegółowe informacje w zakresie realizowanego programu dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pilotażowy program „Aktywny  samorząd"  finansowany ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Obszar C zadanie 1-Pomoc w  ZAKUPIE WÓZKA

INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE  ELEKTRYCZNYM          

Świadczenie wychowawcze -Program "Rodzina 500 +"

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. 

  • Od 1 lipca 2019 r istnieje możliwość złożenia wniosków  o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowych zasadach poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS.   
  • Od 1 sierpnia  2019 r.  wnioski będą wydawane i przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Skłodowskiej 5 - Dział Świadczeń Rodzinnych  
 
więcej informacji na stronie Świadczenia wychowawcze "Rodzina 500+"

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. św. Tereski w Rabce-Zdroju

34-700 Rabka-Zdrój

ul. Słoneczna 11,

tel./fax 018/2676525

e-mail: sw_tereska_rabka@tlen.pl

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ośrodka   https://www.laski.edu.pl/pl/osrodek-w-rabce

 

DANE KONTAKTOWE

ADRES: ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz
TELEFON 32 4152650, 32 4190642, 32 4190643
FAX: 32 419 06 59
E-MAIL: sekretariat(malpka)ops-raciborz.pl
NIP: 639 16 96 887
REGON: 003457272
PON. 7:00 - 15:00
WT. 7:00 - 16:00
ŚR. 7:00 - 15:00
CZW. 7:00 - 15:00
PT. 7:00 - 14:00

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Napisz do nas:

* Pola wymaganegalerie