Aktualności

Nowy podział rejonów ośrodka

Informujemy, że z dniem 1 MARCA 2018 roku ulega zmianie podział rejonów pracowników socjalnych.

Zmiana kryteriów dochodowych i kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 1.10.2018 r.

Z dniem 01.10.2018 r. zmieniają się kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Poniżej link do Rozporządzenia Rady Ministrów z  11 lipca 2018 r z obowiązującymi  kwotami . 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001358/O/D20181358.pdf

Projekt „Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w gminie Racibórz”

Wnioskodawca: Miasto Racibórz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu

 Projekt „Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w gminie Racibórz” w ramach działania 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

„Fundacja Centrum Pomocy Pokrzywdzonym” z siedzibą w Raciborzu jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu

„Ośrodki Pomocy Ofiarom Przestępstw” w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Telefony kontaktowe do osób pierwszego kontaktu czynne całą dobę: 510 497 993 lub 510 497 994

OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM W RACIBORZU Ul. SZEWSKA 3/8

Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu uprzejmie informuje, że spotkania grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy zostały zawieszone do odwołania.  

 W sytuacjach wymagających wsparcia należy kontaktować się z pracownikami Ośrodka w godzinach pracy OPS w ramach ustalonych dyżurów.

 

Nr telefonu: 32/415 26 50 wew. 140, 142 lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 1 lub 3 na drugim piętrze.

 

DANE KONTAKTOWE

ADRES: ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz
TELEFON 32 4152650, 32 4190642, 32 4190643
FAX: 32 419 06 59
E-MAIL: sekretariat(malpka)ops-raciborz.pl
NIP: 639 16 96 887
REGON: 003457272
PON. 7:00 - 15:00
WT. 7:00 - 16:00
ŚR. 7:00 - 15:00
CZW. 7:00 - 15:00
PT. 7:00 - 14:00

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Napisz do nas:

* Pola wymaganegalerie