Aktualności

Informacja o wypłacie z kasy tut. Ośrodka w miesiącu marcu 2021 roku

Informacja o wypłacie z kasy tut. Ośrodka w dniu 25 marca br.(czwartek).

Informacja dotycząca Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Informacja dotycząca Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd'' finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd'' finsnsowany ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

MODUŁ I

Obszar A - Likwidacja bariery transportowej

Obszar B - Likwidacja barier w dostepie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Obszar C - Likwidacja barier w poruszaniu się

Obszar D - Pomoc w utrzym,aniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

MODUŁ II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Informacja o wypłacie dodatku energetycznego w kasie tut. Ośrodka za miesiąc marzec

informacja o wypłacie dodatku energetycznego z kasy tut. Ośrodka.

Informacja o wypłacie z kasy tut. Ośrodka w miesiącu lutym 2021 roku

Informacja o wypłacie z kasy tut. Ośrodka w dniu 25 lutego br.(czwartek).

DANE KONTAKTOWE

ADRES: ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz
TELEFON 32 4152650, 32 4190642, 32 4190643
FAX: 32 419 06 59
E-MAIL: sekretariat(malpka)ops-raciborz.pl
NIP: 639 16 96 887
REGON: 003457272
PON. 7:00 - 15:00
WT. 7:00 - 16:00
ŚR. 7:00 - 15:00
CZW. 7:00 - 15:00
PT. 7:00 - 14:00

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Napisz do nas:

* Pola wymaganegalerie