Aktualności

Informacja dotycząca darmowych badań prenatalnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Informacja dotycząca darmowych badań prenatalnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

AKCJA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA PN. "KORONAWIRUS. PRZESTRZEGAJ PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY"

17 sierpnia 2020r. ruszyła akcja informacyjno-edukacyjna ph. "Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny". Akcja zainicjowana przez Śląskiego Państwowego  Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, która potrwa do 31 grudnia 2020r.

Praktyczne informacje dla mieszkańców oraz organizacja pracy w Ośrodku w miesiącu sierpniu

Praktyczne informacje dla mieszkańców Raciborza i osób zamierzających skorzystać z pomocy udzielanej przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu.

 

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 14 sierpnia br. (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu będzie nieczynny, dot. ul. Sienkiewicza, Londzina (Asystenci Rodziny) oraz Skłodowskiej (Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych).

W sprawach dotyczących osób objętych kwarantanną bądź wymagających pomocy w związku z ogłoszonym stanem epidemii w godz. od 7.30 do 19.00 możliwy jest kontakt pod nr tel. 32 415 26 50.

W tym dniu istnieje również możliwość złożenia pism/wniosków/i innych dokumentów do skrzynki podawczej zamieszczonej na budynku przy ul. Sienkiewicza 1.

W przypadku pytań możliwy jest kontakt telefoniczny/e-mail/e-puap: /OPSRaciborz/SkrytkaESP

Projekt UE - Wsparcie organizacji usług społecznych

Nowy okres realizacji projektu: październik 2020 – 29 grudzień 2022. Tym samym przesunięciu ulegają wszystkie zaplanowane w projekcie działania zarówno dot. rekrutacji uczestników projektu do Dziennego Domu „przy Placu Wolności” oraz mieszkańców mieszkań wspomaganych.  

Na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu będziemy informować Państwa na bieżąco o podejmowanych działaniach związanych z realizacją projektu, w szczególności mowa o: dokumentach wymaganych przy ubieganiu się o mieszkania wspomagane, zasadach i warunkach korzystania z Dziennego Domu „przy Placu Wolności”.

Ponadto na stronie bip Ośrodka zamieszczane będą ogłoszenia dotyczące rekrutacji kadry do Dziennego Domu „przy Placu Wolności”.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z pracownikami tut. Ośrodka pod numerem telefonu: 32 415 26 50 oraz za pośrednictwem e-maila: sekretariat@ops-raciborz.pl oraz pod numerem telefonu 32 400 50 80, wew. 101 portiernia, kom. 506 477 428, DDPS ,,przy Placu Wolności'' oraz za pośrednictwem e-mail: osrodekwsparcia@ops-raciborz.pl

 

Projekt „Wsparcie organizacji usług społecznych” realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne  dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne  dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.

Wydatki kwalifikowane projektu:  1 750 670,00

Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 488 069,50

Wkład budżetu Państwa: 140 053,60

Wkład budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 122 546,90

Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu

Okres realizacji projektu: październik 2020 – 29 grudzień 2022

Projekt UE - DRUGI BRZEG

DANE KONTAKTOWE

ADRES: ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz
TELEFON 32 4152650, 32 4190642, 32 4190643
FAX: 32 419 06 59
E-MAIL: sekretariat(malpka)ops-raciborz.pl
NIP: 639 16 96 887
REGON: 003457272
PON. 7:00 - 15:00
WT. 7:00 - 16:00
ŚR. 7:00 - 15:00
CZW. 7:00 - 15:00
PT. 7:00 - 14:00

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Napisz do nas:

* Pola wymaganegalerie