Aktualności

Informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej

Informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej dotycząca Rejestru Danych Kontaktowych.

Informacje w zakresie udzielania ewentualnej pomocy dla osób poszkodowanych w skutek nawałnic

Pomoc przeznaczona jest dla osób samotnie gospodarujących lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne. Uwzględniając fakt, iż omawiane daelej formy pomocy, realizowane w formie zasiłków nie mają charakteru odszkodowania, a stanowią świadczenie wypłacanie na zasadach pomocy społecznej, udzielenie pomocy każdorazowo, obligatoryjnie wymaga szczegółowej, indywidualnej analizy, aktualnej sytuacji życiowej osoby (rodziny) poszkodowanej w aspekcie możliwości samodzielnego przezwyciężenia trudnej sytuacji (niezbędnych potrzeb życiowych) przy wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów i możliwości.

Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Częstochowie

Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Częstochowie dotycząca realizacji XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021.

Informacja dotycząca terminów składania wniosków

Informacja dotycząca terminów składania wniosków na świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny i Dobry Start.

 

 

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 praktyczne informacje dla Mieszkańców

Działalność Ośrodka w okresie epidemii. Koronawirus – praktyczne informacje.

DANE KONTAKTOWE

ADRES: ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz
TELEFON 32 4152650, 32 4190642, 32 4190643
FAX: 32 419 06 59
E-MAIL: sekretariat(malpka)ops-raciborz.pl
NIP: 639 16 96 887
REGON: 003457272
PON. 7:00 - 15:00
WT. 7:00 - 16:00
ŚR. 7:00 - 15:00
CZW. 7:00 - 15:00
PT. 7:00 - 14:00

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Napisz do nas:

* Pola wymaganegalerie