Aktualności

Bezpłatne porady prawnika na terenie powiatu raciborskiego

Bezpłatne porady prawnika na terenie powiatu raciborskiego. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonej ulotce. Natomiast obszerniejsze informacje w zakresie udzielanego poradnictwa dostępne są na stronie internetowej, pod linkiem: http://dogma.org.pl/nieodplatne-porady-prawne-i-obywatelskie-przez-telefon/

Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon

W dniu 30 marca 2020r. Samorząd Województwa Śląskiego uruchomił usługę skierowaną do Seniorów Mieszkańców Województwa Śląskiego – Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon. Operatorem telefonu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego SENIOR-FON spełnia dwie funkcje:

FUNKCJA nr 1 – TERAPEUTYCZNA, wsparcie emocjonalne, psychologiczne, rozmowa wspierająca, pomoc w przełamaniu poczucia osamotnienia, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. W tym trudnym czasie, osamotnienie seniorów, czasami brak wsparcia, czasem bezsilność, dają się we znaki, tej jakże narażonej na niebezpieczeństwo grupie społecznej. Dlatego ruszamy z przedmiotowym projektem.

FUNKCJA nr 2 - INTERWENCYJNA, gdzie na naszej infolinii będzie można zgłosić problem seniora, a nasi interwenci będą podejmować działania skutecznej koordynacji pomocy dla osób w potrzebie w jej środowisku lokalnym (powiadomią miejscowe służby, sprawdzą ścieżkę pomocy, zainteresują organizacje pozarządowe, inne według rozeznanej sytuacji)

Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

Numer telefonu: 32 506 56 40

Dyżur pełnią: psychologowie, terapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni i inni interwenci.

Informacja dotycząca zmian organizacyjnych Ośrodka

Na podstawie Uchwały z dnia 25.09.2019 r. nr X/157/2019 Rady Miasta Racibórz od dnia 01.01.2020 r. Warsztat Terapii Zajęciowej stanowi odrębną jednostkę organizacyjną Miasta Racibórz.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020- Podprogram 2019

POPŻ  2019  - pełna realizacja  PROGRAMU potrwa do lipca 2020r.

Zakończono wydawanie skierowań celem ubiegania sie o POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ.

 

Zmiana miejsca wydawania pomocy żywnościowej   ul. LONDZINA 18 w Raciborzu. 

 

Wydawanie pomocy żywnościowej nastąpi od 31.01.2020 r.

- w poniedziałki – od godz. 9.30   do godz. 12.00

- w piątki –           od  godz. 16.00 do godz. 18.00

 

Nazwa  i adres lokalnej  organizacji partnerskiej:

STOWARZYSZENIE  ARTYSTYCZNO – SPOŁECZNE "PRACOWNIA PRZYSZŁOŚCI"  47-400 Racibórz   ul. Czekoladowa 6/4

Koordynator wydawania produktów  żywnościowych w  ramach POPŻ 2019: Pan Tomasz  Kuryłowicz; tel. kontaktowy 605 314 991

 

UWAGA:

OSOBY UPRAWNIONE  DO  POMOCY  ŻYWNOŚCIOWEJ  POPŻ  2019 (do 200% kryterium dochodowego)

  • max.1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • max. 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Pracownicy OPS wydają  klientom oryginał  karty skierowania DRUK 5A (kserokopia pozostaje w OPS w segregatorze) – II piętro pok. nr 5;

Pracownicy OPS oryginał dokumentu dot. dochodu DRUK 5B – pozostawiają w segregatorze  OPS – II piętro pok. nr 5

 

PROŚBA!!! - w przypadku osób niepełnosprawnych, w szczególności  mających problemy z poruszaniem się – prosi się aby osoba uzyskująca skierowanie w druku skierowania /5A/ - przy własnym podpisie  dokonała stosownej adnotacji, iż nie jest w stanie odebrać żywności, wówczas w omawianych przypadkach szczególnych – pracownicy STOWARZYSZENIA postarają się dostarczyć produkty do miejsca  zamieszkania.

 

UWAGA:

OBOWIĄZUJE  REJESTRACJA  SKIEROWAŃ UZYSKANYCH Z OPS - tak jak w poprzednim roku.

Osoby które nie dokonały jeszcze rejestracji otrzymanych skierowań proszone są o pilne ich zarejestrowanie. 

 

Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej Podprogram 2019 

Projekt pn. SENIORZY POZNAJĄ OSTRAWĘ I RACIBÓRZ

Informacja o zatwierdzeniu mikroprojektu do dofinansowania.

Nazwa programu: INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia

Tytuł projektu: Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz /Senioři poznávají Ostravu a Ratiboř

Numer rej.mikroprojektu: Cz.11.4.120/0.0/0.0/16 _013/0001970

Typ projektu/Oś priorytetowa: B/OP4

Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu

Partner Projektu:  Statutárni mĕsto Ostrava (mestsky obvod Moravska Ostrava a Privoz)

Głównym celem projektu jest poszerzenie oferty dla seniorów po obu stronach granicy. Seniorzy będą się poznawać, podróżować razem  i odwiedzać atrakcje partnerskich miast. Celem wspierania i organizowania zajęć rekreacyjnych dla seniorów jest optymalizacja procesu starzenia i ograniczenie jego negatywnych skutków. W ramach projektu realizowane będą:

  • Dwudniowa wycieczka do Raciborza i nad Zalew Rybnicki 12.09.2019r. – 13.09.2019r.
  • Dzień Seniora w Ostrawie 01.10.2019r.
  • Wspólne gotowanie potraw regionalnych w Raciborzu – styczeń- luty 2020r.
  • Wycieczka dwudniowa do Ostrawy – maj 2020r.

Plan spotkania z Czechami w ramach Projektu Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz

12.09.2019 r.

9:00 - zwiedzanie Muzeum w Raciborzu (grupa polska)

10:30 – zwiedzanie Muzeum w Raciborzu (grupa czeska)

11:15 - zwiedzanie Raciborza z przewodnikiem

13:30 - obiad i podwieczorek

15:00 - zwiedzanie Browaru z degustacją

16:30 - zwiedzanie Zamku Piastowskiego i warsztaty ceramiczne

17:15 - przejazd na kemping i czas wolny

18:00 - 21:00 lub 20:00 ( w zależności od kondycji uczestników) – zabawa  taneczna z zespołem muzycznym i wspólne śpiewanie przy ognisku

18:30 - kolacja.

 

13.09.2019r.

8:30 - śniadanie

10:00 - wyjazd do Rybnika

11.00 zbiórka na Przystani Rowerowo -Kajakowej Aktywni Rybnik Stodoły ul. Ks. Emila Szramka11

11.05 - kawa, herbata, ciasto domowe

11.35 - wyjazd grupy nr 1. Na przystań żeglarską Hotel Stodoły

12.00 start rejsu po zalewie Rybnickim (około 1 godziny)

13.00 przejazd wozami konnymi przez lasy Cysterskich kompozycji na przystań kajakową Aktywni

14.00 Gry i zabawy na biwaku, strzelanie z łuku, badminton – konkurs.

14.45 Poczęstunek: żurek, chleb ze smalcem, kiełbaski, kawa, herbata

16.00 Zakończenie imprezy

DANE KONTAKTOWE

ADRES: ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz
TELEFON 32 4152650, 32 4190642, 32 4190643
FAX: 32 419 06 59
E-MAIL: sekretariat(malpka)ops-raciborz.pl
NIP: 639 16 96 887
REGON: 003457272
PON. 7:00 - 15:00
WT. 7:00 - 16:00
ŚR. 7:00 - 15:00
CZW. 7:00 - 15:00
PT. 7:00 - 14:00

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Napisz do nas:

* Pola wymaganegalerie