Aktualności

Wystawa prac uczestników dziennego domu „przy Placu Wolności”

Na portalu www.naszraciborz.pl pojawił się artykuł wraz z fotorelacją z wystawy prac uczestników Dziennego Domu "przy Placu Wolności" tworzonych w ramach zajęć florystycznych, batiki, malarskich i rękodzieła łącznie z pokazem niektórych technik szydełkowania.

Serdecznie dziękujemy za Państwa obecność, zainteresowanie i wsparcie lokalnych inicjatyw.

Artykuł dostępny pod poniższym linkiem: https://www.naszraciborz.pl/site/art/1-aktualnosci/0-/97752-na-dlugiej-pokazano-prace-seniorow-z-domu-przy-placu-wolnosci 

Wystawa była zorganizowana w ramach projektu pn. „Wsparcie organizacji usług społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.

Informacje na temat ochrony tymczasowej oraz przeciwko handlowi ludźmi - dla obywateli Ukrainy

Zachęcamy do skorzystania z informacji na temat ochrony tymczasowej oraz przeciwko handlowi ludźmi dostępnych na dedykowanej stronie internetowej, która została opracowana w trzech wersjach językowych (po angielsku, rosyjsku i ukraińsku):

-        informacje dla wszystkich w zakresie ochrony tymczasowej, praw i obowiązków z niej wynikających - Information for people fleeing war in Ukraine,

-        informacje o władzach krajowych, opcjach nieodpłatnej podróży, informacje o opiece zdrowotnej - mapa interaktywna,

-        infolinia Europe Direct hotline and queries 00 800 6 7 8 9 10 11 dostępna we wszystkich językach urzędowych UE oraz w ukraińskim i rosyjskim.

W przypadku osób, które mają problem z dostępnością do powyższych materiałów, prosimy o kontakt z tut. Ośrodkiem.

Informacja o wystawie prac uczestników Dziennego Domu "przy Placu Wolności"

INFORMACJA O WYSTAWIE PRAC UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU „PRZY PLACU WOLNOŚCI”

Pragniemy poinformować, że w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie organizacji usług społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT,

w poniedziałek 18 lipca 2022 r. na ul. Długiej w Raciborzu o godz. 11.00 (w okolicach Punktu Informacji Turystycznej w Raciborzu) odbędzie się wystawa prac uczestników Dziennego Domu "przy Placu Wolności" tworzonych w ramach zajęć florystycznych, batiki, malarskich i rękodzieła łącznie z pokazem niektórych technik szydełkowania oraz drobnym poczęstunkiem.

Projekt pn. "Wsparcie organizacji usług społecznych" jest komplementarny do projektu twardego pn. "Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu".

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA OBYWATELI UKRAINY - ofiar konfliktu wojennego

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej informuje, że Naczelna Rada Adwokacja wraz z Okręgowymi Radami Adwokackimi zorganizowała skoordynowaną bezpłatna pomoc prawną dla obywateli Ukrainy - ofiar konfliktu wojennego. 

Przy radach adwokackich na terenie całego kraju pomoc koordynują adwokaci, których lista jest dostępna w załączeniu. Najbliższe punkty znajdują się w Opolu, Katowicach oraz Bielsku-Białej.

lista koordynatorów

W przypadku osób, które mają problem z dostępnością do listy koordynatorów, prosimy o kontakt z tut. Ośrodkiem.

Informacja o wypłacie dodatku osłonowego i wypłacie z kasy tut. Ośrodka w lipcu 2022 roku

Informacja o wypłacie dodatku osłonowego i wypłacie z kasy tut. Ośrodka w dniu 28 lipca br.(czwartek).

DANE KONTAKTOWE

ADRES: ul. Henryka Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz
TELEFON 32 4152650, 32 4190642, 32 4190643
FAX: 32 419 06 59
E-MAIL: sekretariat(malpka)ops-raciborz.pl
NIP: 639 16 96 887
REGON: 003457272
PON. 7:00 - 15:00
WT. 7:00 - 16:30
ŚR. 7:00 - 15:00
CZW. 7:00 - 15:00
PT. 7:00 - 13:30

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Napisz do nas:

* Pola wymaganegalerie