Informacja dotycząca rekrutacji uczestników projektu "Wsparcie organizacji usług społecznych"

Zestaw znaków w poziomie, kolejno od lewej Znak Funduszy Europejskich- Program Regionalny, Barwy Rzeczpospolitej Polskiej, Logo Województwa Śląskiego, Znak Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Społeczny

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż proces rekrutacji do zadania nr 2 realizowanego w ramach projektu WND-RPSL.09.02.02-24-01H5/19-009 mieszkania wspomagane ma charakter ciągły. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej odbywają się nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. O wynikach rekrutacji osoba ubiegająca się o mieszkanie jest informowana indywidualnie. W celu ubiegania się o mieszkanie wspomagane nalezy złożyć dokumenty, które dostępne sa pod linkiem: Wsparcie organizacji usług społecznych- dokumenty do naboru

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 32 400 5080, e-mail: osrodekwsparcia@ops-raciborz.pl

Na dzień 13 kwietnia pozostają wolne 2 mieszkania dwuosobowe.

Informujemy, iż dnia 10 maja 2021r. rozpoczęła się rekrutacja do Dziennego Domu przy "Placu Wolności". 
Przydatne informacje oraz wymagane dokumenty dotyczące rekrutacji dostępne są pod linkiem: Dzienny Dom przy "Placu Wolności"- dokumenty do naboru

galerie