Wystawa prac uczestników dziennego domu „przy Placu Wolności”

Na portalu www.naszraciborz.pl pojawił się artykuł wraz z fotorelacją z wystawy prac uczestników Dziennego Domu "przy Placu Wolności" tworzonych w ramach zajęć florystycznych, batiki, malarskich i rękodzieła łącznie z pokazem niektórych technik szydełkowania.

Serdecznie dziękujemy za Państwa obecność, zainteresowanie i wsparcie lokalnych inicjatyw.

Artykuł dostępny pod poniższym linkiem: https://www.naszraciborz.pl/site/art/1-aktualnosci/0-/97752-na-dlugiej-pokazano-prace-seniorow-z-domu-przy-placu-wolnosci 

Wystawa była zorganizowana w ramach projektu pn. „Wsparcie organizacji usług społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.

galerie