Posiłki

Prawo do posiłku przysługuje osobie lub rodzinie, które są do tego pozbawione i własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu realizuje program rządowy "Posiłek w szkole i w domu", w ramach którego można otrzymać pomoc w naturze w formie:

  • obiadów dla dzieci w szkole, bądź przedszkolu;
  • jednodaniowych posiłków realizowanych przez Kuchnię CARITAS, przy ul. Kozielskiej 65 w Raciborzu, cena 7,50 zł;
  • dwudaniowych posiłków dowożonych do miejsca zamieszkania Strony, cena 12,40 zł.