Wirtualna poradnia

WITAMY W WIRTUALNEJ PORADNI  

Wirtualna poradnia skierowana jest do osób potrzebujących pomocy lub informacji  w zakresie szeroko rozumianej tematyki przemocy.  Pomoc mogą uzyskać osoby doświadczające przemocy, jej świadkowie, rodziny i bliscy uwikłani w przemoc, a także osoby chcące uzyskać odpowiedź na pytania wiążące się z tematem przemocy. 

Zapytania można kierować anonimowo, a wysyłane wiadomości nie są w żaden sposób gromadzone i przechowywane na dysku. Udzielone porady służą jedynie celom informacyjnym. Ośrodek Pomocy Społecznej nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie udzielonych przez nas porad w celach innych niż informacyjne. 

Korzystając z Wirtualnej Poradni osoba wyraża zgodę, że rozumie i akceptuje powyższe warunki.

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

* Pola wymaganegalerie