Aktualizacja 10 kwietnia br. 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH BĘDZIE ZAMKNIĘTY W DNIU 15 KWIETNIA BR. (PONIEDZIAŁEK)

Od dnia 16 kwietnia br. (wtorek) zapraszamy do nowej lokalizacji Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych  przy ul. Henryka Sienkiewicza 1  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu.

 

Aktualizacja 3 kwietnia br.

ZMIANA ADRESU DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

Od dnia 16.04.2024 r. Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych zostanie przeniesiony z ul. M.C.Skłodowskiej 5/1b do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 w Raciborzu.

 

Aktualizacja 25 marca br.

ZAPROSZENIE NA WEBINARIUM DLA SENIORÓW I ICH OPIEKUNÓW "NA CO UWAŻAĆ I JAK NIE DAĆ SIĘ OKRAŚĆ W INTERNECIE

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. I edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla

Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji.

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 24 kwietnia 2024 roku (10:00-12:30).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=88338&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

Celem spotkania online (webinarium) jest zwiększanie świadomości seniorów i ich opiekunów w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane przed webinarium, a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

 

Aktualizacja 11 marca br.

OFERTA PRACY - ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – EDYCJA 2024

Starosta Raciborski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością w ramach realizowania Programu: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Informacja opublikowana została na stronie Powiatu Raciborskiego pod adresem: Oferta Pracy - Asystent Osobisty osoby z Niepełnosprawnością

 

Aktualizacja 5 marca br.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu informuje, iż w dniu 15 lutego 2024 r. rozpocznie się nabór wniosków do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 r.

Karta zgłoszenia do Programu wraz z wymaganymi załącznikami znajduje się pod linkiem

DANE KONTAKTOWE

ADRES: ul. Henryka Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz
TELEFON 32 4152650, 32 4190642, 32 4190643
E-MAIL: sekretariat(malpka)ops-raciborz.pl
NIP: 639 16 96 887
REGON: 003457272
PON. 7:00 - 15:00
WT. 7:00 - 16:30
ŚR. 7:00 - 15:00
CZW. 7:00 - 15:00
PT. 7:00 - 13:30

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

galerie