NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze 

STARSZEGO INSPEKTORA ds. BEZPIECZEŃSTWA i HIGIENY PRACY oraz OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  i OBRONY CYWILNEJ

w niepełnym wymiarze czasu pracy – 1/8 etatu