OFERTA PRACY - Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – edycja 2024

Starosta Raciborski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością w ramach realizowania Programu: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Informacja opublikowana została na stronie Powiatu Raciborskiego pod adresem: Oferta Pracy - Asystent Osobisty osoby z Niepełnosprawnością