Praktyczne informacje dla mieszkańców oraz organizacja pracy w miesiącu grudniu

Pragniemy poinformować, iż 24 grudnia 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu jest zamknięty, z kolei 31 grudnia 2020 roku Ośrodek czynny jest w godzinach od 7.00 do 13.00.

 

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu pełnią telefoniczny dyżur w godzinach od 7.30 do 19.00 pod numerem telefonu: 32/415 26 50.

Bezpośrednia obsługa klienta odbywa się wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym wg następujących zasad:

a)przyjęcie strony w tut. Ośrodku odbywa się w wyznaczonym miejscu z zachowaniem obowiązującego rygoru sanitarnego, po uprzedniej rejestracji w zeszycie wejść/wyjść.

b)podczas przyjęcia strony pracownik zachowuje odległość nie mniejszą niż 1,5 metra.

c)w jednym czasie na terenie Ośrodka przebywać może wyłącznie jedna osoba z zewnątrz;

d) przyjęcie strony na terenie Ośrodka następuje po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym na ustaloną godzinę;

e)strona wchodząca na teren Ośrodka zobowiązana jest zdezynfekować dłonie, założyć maseczkę i rękawice ochronne.

 

Zasady w zakresie bezpośredniej obsługi klienta obowiązują w siedzibie Ośrodka, w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Skłodowskiej 5/1b oraz w siedzibie Asystentów Rodziny przy ul. Londzina 46/9.

Niezmienna pozostaje forma przekazywania korespondencji (wniosków/ skarg i innych pism) do tut. Ośrodka. W tym celu należy skorzystać ze skrzynki podawczej zamieszczonej na zewnątrz budynku przy ul. Sienkiewicza 1.  

 

Dostępne numery telefonów dla klientów Ośrodka: ul. Sienkiewicza 1
PUNKT DS. PIERWSZEGO KONTAKTU- centrala

tel. 32/415 26 50, tel. 32/419 06 42, tel. 32/419 06 43

Fax 32 419 06 59

e-mail do Ośrodka Pomocy Społecznej: sekretariat@ops-raciborz.pl

link do strony Ośrodka Pomocy Społecznej: OPS RACIBÓRZ

Kontakt z Ośrodkiem możliwy jest również za pośrednictwem platformy E-PUAP

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH  
ul. C. Skłodowskiej 5/1 b adres do korespondencji 47-400 Racibórz ul. Sienkiewicza 1

tel. 32/ 417 10 46, 32/ 417 10 47, 32/ 417 10 53

Fax 32 415 98 37

e-mail do Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych: swiadczenia.rodzinne@ops-raciborz.pl; dod.mieszkaniowe@ops-raciborz.pl,

stypendia@ops-raciborz.pl;

 

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 19 października 2020r., do odwołania wstrzymana pozostaje działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej „przy Placu Wolności”. Informacje w zakresie Dziennego Domu Pomocy Społecznej dostępne są pod linkiem AKTUALNOŚCI- Wsparcie organizacji usług społecznych

W przypadku pytań można kontaktować się także pod numerem tel. 506 477 428, bądź za pośrednictwem e-maila: osrodekwsparcia@ops-raciborz.pl.

 

Kasa tut. Ośrodka czynna jest wyłącznie jeden raz w miesiącu w celu wypłaty świadczeń dla osób, które nie posiadają rachunku bankowego. W dalszym ciągu prosi się o wskazywanie numeru rachunku bankowego na który wypłacane będą należne świadczenia. Należnych wpłat należy dokonywać wyłącznie przelewem na jeden ze wskazanych rachunków bankowych. W tytule przelewu należy podać: tytuł zobowiązania oraz imię i nazwisko zobowiązanego. Numery rachunków do wpłat:

28 1050 1328 1000 0004 0003 3049

66 1050 1328 1000 0004 0025 0809

Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie informuje, iż wszelkie zapytania związane z procedurą "Niebieskiej Karty" należy kierować do dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu zgodnie z rejonem zamieszkania. Termin powrotu do procedur zwyczajowo mających miejsce, zostanie podany do Państwa wiadomości na stronie Ośrodka.

 

Link do strony Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Raciborzu: PSSE Racibórz Całodobowy telefon dotyczący koronawirusa: 604 106 359

W Raciborzu funkcjonuje Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. do centrum: 606 878 220 e-mail: zk@um.raciborz.pl

Link do strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej POMOC OSOBOM NA KWARANTANNIE

Link do aktualnych informacji w zakresie bezpieczeństwa i obowiązujących zaleceń: KORONAWIRUS- informacje i zalecenia

Informacje w zakresie realizacji e-recept dostępne są na wiarygodnych portalach internetowych. W przypadku wątpliwości bądź problemów z realizacją e-recepty zachęcamy do odwiedzenia strony pacjent.gov, która dostępna jest pod linkiem: E-RECEPTA na której znajdą Państwo niezbędne informacje w tym zakresie.

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiono specjalną platformę, na której za pomocą formularza można zgłaszać chęć pomocy. Platforma dostępna jest pod następującym  linkiem:  KORONAWIRUS- wolontariat Poniżej instrukcja zgłaszania chęci pomocy: Wybierz województwo z wykazu poniżej i na liście adresowej znajdź ośrodek pomocy społecznej najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. Zadzwoń do ośrodka, powiedz, kiedy i jak możesz pomóc, podaj swoje dane kontaktowe. Możesz też wypełnić formularz. Od pracowników ośrodka dostaniesz informacje, kiedy, komu i w jakim zakresie możesz pomóc.

Link do strony Śląskie Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, pod linkiem dostępne są akty prawne i dokumenty związane ze stanem epidemii: Akty prawne i dokumenty wydane w związku z COVID-19